GIF wycofuje z obrotu lek przeciwbólowy. Jeśli masz go w domu - wyrzuć

2023-09-30 18:48

W ostatnich doniesieniach Główny Inspektorat Farmaceutyczny ogłosił niezwłoczne wstrzymanie obrotu popularnego leku przeciwbólowego i przeciwgorączkowego, Benlek. Czy jesteś pewien, że ten preparat nie znajduje się w Twojej apteczce? Sprawdź koniecznie, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń dla zdrowia.

GIF wycofuje z obrotu lek przeciwbólowy. Jeśli masz go w domu - wyrzuć
Autor: Getty Image

Preparat Benlek został wycofany z rynku na podstawie komunikatu Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Inspektorat ten przeprowadził kontrolę jakości leku przeciwbólowego i przeciwgorączkowego Benlek, która wykazała, że produkt nie spełnia wszystkich wymaganych standardów jakościowych. W związku z tym produkt ten obecnie nie jest już dostępny w aptekach.

Poradnik Zdrowie: Leczenie migreny

Lek przeciwbólowy wycofany z obrotu

Benlek został wprowadzony do obrotu w styczniu 2023 roku i poddany badaniom jakościowym w Narodowym Instytucie Leków. Po otrzymaniu wyników badań Główny Inspektor Farmaceutyczny skierował wniosek do odpowiedzialnego podmiotu, tj. spółki SOLINEA, w celu uzyskania wyjaśnień. Niestety, udzielone odpowiedzi producenta nie były wystarczające, aby zakwestionować wyniki badań i potwierdzić bezpieczeństwo oraz zgodność z normami jakościowymi leku.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego, że Benlek nie spełnia określonych standardów jakościowych i w celu ochrony życia i zdrowia pacjentów, którzy mogliby być narażeni na niezidentyfikowane zanieczyszczenia w ilości przekraczającej dopuszczalne limity, podjęto decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu obrotu tym produktem na terenie całego kraju.

  • Wstrzymany w obrocie lek: Benlek
  • Moc: 500 mg + 38,75 mg + 50 mg
  • Postać: Tabletki
  • Podmiot odpowiedzialny: SOLINEA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Ciecierzynie
  • Produkt sfałszowany: Nie
  • GTIN: 05909991492977
  • Serie i daty ważności: wszystkie serie

Czym jest i jak działa lek Benlek?

Benlek to lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i spazmolitycznym, zawierający kofeinę, metamizol i tiaminę (witamina B1). Jest stosowany w przypadku silnych bólów różnego pochodzenia oraz w przypadku gorączki, gdy inne leki są nieskuteczne lub przeciwwskazane.

Jednak wstrzymanie obrotu tym produktem jest obecnie obowiązujące na mocy decyzji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, która ma rygor natychmiastowej wykonalności. Powodem wycofania leku jest wynik badania przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Leków na próbie produktu leczniczego. Badanie wykazało, że Benlek nie spełnia ustalonych norm jakościowych z powodu negatywnego wyniku w zakresie parametru "Czystość chromatograficzna tiaminy chlorowodorku".

- Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazuje, że zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej również jako: „K.p.a.”), decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony - czytamy w komunikacie.