Dzwonisz do przychodni i słyszysz, że "nie ma numerków"? RPP: rejestracja nie ma prawa odmówić wizyty

2022-09-23 7:46

Z odmową wizyty w dniu zgłoszenia spotkał się niemal każdy, kto chociaż raz próbował zapisać się do lekarza na ten sam dzień, ale skontaktował się z przychodnią zbyt późno. Powód z reguły jest taki sam: wyczerpał się limit "numerków". Tymczasem to nie pracownik rejestracji, lecz lekarz rodzinny decyduje o tym, czy wizyta odbędzie się w dniu zgłoszenia, czy kilka dni później - przypomina Rzecznik Praw Pacjenta.

Dzwonisz do przychodni i słyszysz, że nie ma numerków? RPP: rejestracja nie ma prawa odmówić wizyty
Autor: Getty Images

Kwestia wizyt u lekarza rodzinnego w tym samym dniu, co rejestracja na taką wizytę od wielu lat budzi emocje. Do Rzecznika Praw Pacjenta trafia wiele skarg na przychodnie, które odmawiają pacjentom takiej wizyty tłumacząc to brakiem miejsc do lekarza w danym dniu czy godzinami jego przyjęć, które pozwalają na przyjęcie określonej liczby chorych.

"Pracownik rejestracji nie może podejmować decyzji medycznych"

Na stronie internetowej RPP dokładnie wyjaśnione są zasady zapisu do lekarza rodzinnego. Czytamy na niej m.in. że na wizytę u lekarza POZ można zapisać się nie tylko osobiście, ale również telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej lub drogą elektroniczną, jeśli przychodnia posiada odpowiednie oprogramowanie.

Każdy pacjent ma zaś prawo zapisać się na wizytę w wybranej przez siebie placówce i dowolnie wybranego dnia w godzinach pracy rejestracji. A to, kiedy zostanie przyjęty, regulują przepisy. 

" Jedynym kryterium, które uzasadnia wizytę lekarskiej w dniu zgłoszenia jest stan zdrowia pacjenta. To lekarz rodzinny decyduje o tym, czy ze względów medycznych konieczne jest udzielenie pacjentowi świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia do lekarza. Nie ma prawa decydować o tym pracownik rejestracji." - przypomina Rzecznik Praw Pacjenta.

A powód jest, wydawałoby się, oczywisty: "Pracownik rejestracji nie jest osobą, która udziela świadczeń zdrowotnych i nie może podejmować decyzji medycznych. Odpowiada on za sprawy organizacyjne placówki niezbędne do udzielenia pacjentowi świadczeń zdrowotnych." - informuje RPP.

Jak egzekwować swoje prawo do wizyty u lekarza?

Co, jeśli mimo zgłoszenia słyszymy, że "na wizytę w dniu dzisiejszym nie ma szansy"? Wobec takich komunikatów nikt nie jest na szczęście bezradny. " Jeśli pracownik rejestracji odmawia zapisania pacjenta na wizytę lekarską, pacjenci w pierwszej kolejności powinni zwrócić się do kierownika podmiotu leczniczego z prośbą o wyjaśnienia. Najlepiej jeśli zrobią to pisemnie ponieważ wtedy kierownik również powinien udzielić odpowiedzi na piśmie. Dobrze, aby kopia pisma została także przesłana do wiadomości Rzecznika Praw Pacjenta." - informuje RPP.

I przypomina, że zasady rejestracji pacjentów opisane są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dlatego każda placówka udzielająca świadczeń na NFZ musi ich przestrzegać, podobnie jak rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ, które reguluje wszystkie szczegółowe zagadnienia związane z podstawową opieką zdrowotną.

"Jeśli pacjent uzna, że udzielona odpowiedź kierownika placówki jest niewystarczająca, może zwrócić się do  właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjent może także skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta. " - podsumowuje RPP.

Niedzielski: "Od 1 października kolejki do lekarzy rodzinnych będą krótsze" [SEDNO SPRAWY]