Dzisiejszy pacjent kardiologiczny wymaga kompleksowego i interdyscyplinarnego podejścia

2018-03-22 13:08

20.03.2018 w ramach VII Seminarium “O zdrowiu Sądeczan” w Nowym Sączu, miał miejsce panel oraz niezwykle ważna dyskusja dotycząca tematu kompleksowej i interdyscyplinarnej kardiologii w ujęciu starzejącego się polskiego społeczeństwa.

Dzisiejszy pacjent kardiologiczny wymaga kompleksowego i interdyscyplinarnego podejścia
Autor: materiały prasowe

W debacie organizowanej przez Fundację Sądecką udział wzięli zarówno przedstawiciele władz samorządowych, eksperci z Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak i przedstawiciele podmiotów ochrony zdrowia subregionu sądeckiego. Wszyscy paneliści zgodzili się że kompleksowa opieka nad pacjentem to wielopłaszczyznowe i naprawdę trudne wyzwanie któremu sprostać trzeba już dziś dzięki kompleksowemu i interdyscyplinarnemu podejściu do pacjenta kardiologicznego w starzejącym się społeczeństwie. Dlatego tak ważne jest aby pacjenci mieli zapewnioną opiekę jak najbliżej miejsca zamieszkania, bowiem czas w przypadku zawału serca odgrywa kluczową rolę.

- Istnieje potrzeba zapewnienia świadczeń zdrowotnych mieszkańcom naszego regionu tu na miejscu. Wtedy każdy mieszkaniec sądecczyzny nie będzie skazywany na konieczność leczenia się w oddalonych placówkach takich jak Kraków czy Tarnów. Przykładem dobrego kierunku rozwoju medycyny w subregionie sądeckim jest kardiologia, w tym inwazyjna, której nie było u nas przez wiele lat, a teraz mamy opiekę na najwyższym poziomie, dlatego trafiają do naszych ośrodków nawet pacjenci spoza regionu. - mówił Marek Pławiak - Starosta Nowosądecki

- Władze samorządowe wspierają rozwój kardiologii, ponieważ tu chodzi o zdrowie pacjentów, naszych mieszkańców. Jesteśmy też dumni słysząc że w ośrodku Intercard  w Nowym Sączu dzieją się rzeczy przełomowe, takie jak wszczepienie przez prof. Dariusza Dudka najmniejszego rozrusznika serca Micra - to światowy i najwyższy poziom świadczeń - podkreślał starosta.

Region nowosądecki to miejsce gdzie pacjenci coraz częściej mają dostęp do nowoczesnych metod leczenia i rehabilitacji co jest niezwykle ważne przy schorzeniach naczyniowo-sercowych. Prof. Dudek, konsultant medyczny Centrum Kardiologii Intercard w Nowym Sączu wielokrotnie podkreślał, że ośrodek jest modelową placówką zapewniającą kompleksową opiekę dla 0,5 milionowej populacji subregionu sądeckiego, gdzie w jednym miejscu dostępne dla pacjentów jest leczenie szpitalne, sala operacyjna, interdyscyplinarne porady oraz edukacja.

- Pacjenci trafiają do nas prosto z karetki na stół zabiegowy, dla ratowania życia i zdrowia pacjenta bardzo liczy się czas. Dzięki temu, że jesteśmy na miejscu i tak wiele możemy zaoferować naszym pacjentom, nie muszą oni udawać się na leczenie poza region. Nasi pacjenci to również osoby z cukrzycą, po udarach, pacjenci geriatryczni, osoby z wieloma chorobami współistniejącymi - to dla nich rozwijamy się w kierunku interdyscyplinarnej opieki. Ponadto, aby zmniejszyć u pacjentów śmiertelność w ciągu roku po zawale serca współpracujemy z sanatoriami m.in. w Rabce, Busku-Zdroju, Rymanowie, gdzie chorzy mogą rehabilitować się oraz stworzyliśmy również rehabilitację dzienną tu na miejscu w Intercard. Muszę powiedzieć, że pacjenci mają dużo większą motywację i lepsze wyniki rehabilitacji, kiedy mogą ćwiczyć w grupie i wspierać się - podkreśla lek.med Renata Korpak-Wysocka - Ordynator Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu, Intercard.

- Placówki kardiologiczne w regionie są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o finansowanie, ponieważ najwięcej pacjentów umiera właśnie na choroby serca i naczyń. Bardzo ważnym programem jest KOS-zawał i jego wprowadzenie do placówek regionu Nowego Sącza. To jedna z najistotniejszych w tym momencie dla nas spraw, program działa w tej chwili w kilku placówkach, ale na długoterminowe efekty jego działania musimy jeszcze trochę poczekać. Program cały czas ewoluuje. Chcielibyśmy rozpocząć nowe nabory do programu dla placówek spełniających wymogi w okresie letnim. - wyjaśniała Elżbieta Fryźlewicz - Chrapisińska - p.o. Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Programy kompleksowej opieki zdrowotnej, których wprowadzenie zapowiada NFZ wraz z Ministerstwem Zdrowia to nowe możliwości zarówno dla pacjentów, jak i podmiotów świadczących usługi medyczne.

- Jeśli tylko pojawią się nowe produkty i programy z Narodowego Funduszu Zdrowia, to z całą pewnością my jako Intercard do nich przystąpimy. Zamierzamy spełniać wszystkie wymogi pozwalające nam na rozwój placówki i możliwości zapewniania chorym coraz bardziej kompleksowej opieki. Jeszcze do niedawna dysponowaliśmy 14-oma łóżkami dla pacjentów kardiologicznych, od października zeszłego roku mamy ich już 40. To duża zmiana ukierunkowana na naszych pacjentów. - podkreślał Marcin Pasternak, Prezes Zarządu Intercard Sp z o.o.

Koordynacja opieki nad pacjentem ważna jest dla wszystkich - zarówno dla lekarzy, jak i dla samych pacjentów, którzy dzięki temu nie czują się pozostawieni sami sobie i zdezorientowani. Wiedzą, jak będzie przebiegało ich leczenie krok po kroku i jak mają przygotować się do kolejnych jego etapów.

- Program koordynowanej opieki skonstruowany jest tak, że pacjent ma być i czuć się w pełni zaopiekowany - dostaje swojego rodzaju drogowskaz i czuje się pewnie. Pacjent  wie, co ma robić, gdzie się zwrócić i jak działać. Pacjenci z Nowego Sącza mają to szczęście że powstał przy ulicy Kilińskiego taki ośrodek jak Intercard, który jest na na poziomie europejskim. My naszych pacjentów wysyłamy do tego ośrodka, ponieważ ta placówka znakomicie wypełnia swoje zadanie, bardzo cenię sobie tę współpracę. Prosiłbym NFZ o wdrożenie jak najszybciej programu KOS-zawał w naszym regionie, ponieważ jest on tu bardzo potrzebny. - tłumaczył Marcin Radzięta  - Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej.

Nie bez powodu w tak wyczekiwanym w subregionie nowosądeckim programie KOS-zawał, jedną z głównych ról odgrywa rehabilitacja. Leczenie interwencyjne ratuje życie pacjenta z zawałem, a skuteczna rehabilitacja chroni przed kolejnymi incydentami sercowo-naczyniowymi, zmniejszając śmiertelność u pacjentów w ciągu roku po zawale, gdzie jest ona największa. Kompleksowa walka o pacjenta to walka o jego życie, zdrowie i powrót do pełnej sprawności społecznej, również do pracy. Stąd pożądanym kierunkiem jest ścisła współpraca między wszystkimi podmiotami w systemie ochrony zdrowia - świadczeniodawcami publicznymi i prywatnymi, NFZ i ZUS w ramach tzw. prewencji rentowej.

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził tak zwaną prewencję rentową, której głównym celem jest przywrócenie do życia zawodowego pacjentów po incydentach kardiologicznych. Jako ubezpieczyciel, ZUS nie posiada własnych środków na rehabilitację kardiologiczną dlatego, również z punktu widzenia ubezpieczeń społecznych, bardzo ważna jest skoordynowana opieka medyczna dla pacjentów kardiologicznych. - komentował Krzysztof Saczka, Dyrektor Oddziału ZUS w Nowym Sączu.

- W Polsce rehabilitacja prowadzona jest w trzech trybach. Pierwszy to rehabilitacja stacjonarna, którą od 1996 r. objętych zostało 170 tysięcy pacjentów, drugi tryb to rehabilitacja ambulatoryjna, która od 2005 roku objęła 10 tysięcy pacjentów, natomiast trzeci to telerehabilitacja - tym trybem od 2009 roku rehabilituje się 2 tysiące pacjentów - mówił  Dyrektor Saczka.

Warto zaznaczyć że bardzo ważną rolę w zakresie rehabilitacji odgrywa edukacja pacjentów, która obejmuje przede wszystkim zwiększenie świadomości związanej z prawidłowym odżywianiem oraz kluczową rolę aktywności fizycznej.Dr. Stanisław Malinowski, Starszy Wykładowca PWSZ w Nowym Sączu podsumował, iż znamienne jest, żenawet tak tragiczne wydarzenia, jak zawał serca nie zawsze są w stanie same z siebie przekonać pacjenta dozmiany stylu życia, stąd systematyczna i ciągła edukacja społeczna odgrywa tu kluczową rolę.

Dzisiejszy pacjent kardiologiczny wymaga kompleksowego i interdyscyplinarnego podejścia
Autor: materiały prasowe