Duże zmiany w uldze rehabilitacyjnej. Może z niej nie skorzystać ponad 600 tys. osób

2023-01-24 11:43

W ubiegłym roku z ulgi rehabilitacyjnej skorzystało ponad 600 tys. osób. Prawdopodobnie te osoby nie będą mogły z niej skorzystać w zbliżającym się rozliczeniu podatkowym za 2022 rok. Wyjaśniamy, dlaczego tak się stanie.

Duże zmiany w uldze rehabilitacyjnej. Może z niej nie skorzystać ponad 600 tys. osób
Autor: Getty Images Duże zmiany w uldze rehabilitacyjnej. Może z niej nie skorzystać ponad 600 tys. osób

Ulga rehabilitacyjna daje możliwość odliczenia od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na cele związane z rehabilitacją oraz ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Uprawnionymi do skorzystania z ulgi są osoby niepełnosprawne oraz podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne.

Ulga rehabilitacyjna w 2023 – co się zmieni?

2023 rok przynosi wiele zmian dla osób korzystających z ulg rehabilitacyjnych. Od tego roku obowiązuje wyższa kwota wolna od podatku. Oznacza to, że tylko osoby, które uzyskały roczny dochód przekraczający kwotę 30 tys. złotych, będą mogły odliczyć ulgę rehabilitacyjną.

Resort finansów zaznaczył, że w roku 2021 z ulgi skorzystało ponad 630 tys. osób, których dochód nie przekroczył kwoty 30 tys. W wyniku zmian w tym roku te osoby nie mogłyby skorzystać z odliczenia wydatków na cele związane z własną rehabilitacją lub rehabilitacją bliskich.

- Ulgi w podatku dochodowym dotyczą wyłącznie podatników uzyskujących dochody podlegające opodatkowaniu – podatnik korzystający z ulgi rehabilitacyjnej odlicza ją od dochodu. Oznacza to, że z ulgi podatkowej nie skorzystają podatnicy, których dochód mieści się w kwocie wolnej od opodatkowania, wynoszącej obecnie 30 tys. zł. Takie osoby nie zapłacą bowiem w ogóle podatku – potwierdziło Ministerstwo Finansów portalowi "prawo.pl".

Jak wygląda rehabilitacja po COVID-19?

Rodzaje odliczeń, czyli limitowane kwotowo i nielimitowane

Resort Finansów podkreśla, że osoby, których dochód nie przekracza 30 tys., skorzystają na innych rozwiązaniach przygotowanych przez decydentów.

Portal "Rynek Zdrowia" przypomina, że w ramach ulg podatkowych wyróżnia się dwa rodzaje odliczeń, czyli:

  • limitowane kwotowo – gdzie ulga przysługuje do konkretnej wartości,
  • nielimitowane – co oznacza, że można odliczyć rzeczywiste wydatki bez limitu kwoty.

W przypadku limitowanych kwotowo wydatków muszą nie przekraczać określonej kwoty, ale nie trzeba udowadniać poniesionych kosztów z nimi związanych. Należy do nich np. utrzymanie psa asystującego w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł.

- Ponadto w ramach ulgi od podstawy opodatkowania w PIT za 2022 r. będzie można odliczyć wydatki innego rodzaju, które są bardzo istotne dla wielu osób niepełnosprawnych. Chodzi tu o pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady i wkłady anatomiczne – podaje portal "pit.pl".

Inaczej sprawa wygląda z ulgą związaną z zakupem lekarstw. - Odliczenie na leki dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo) – zaznacza portal "pit.pl".

W praktyce oznacza to, że jeśli w styczniu wydatki na leki wyniosły 300 zł, po odliczeniu kwoty wydatkowanej wynoszącej 100 zł, odliczeniu od dochodu podlega kwota 200 zł. Podstawą takiego odliczenia jest pisemne zlecenie lekarza, czyli recepta lub karta pacjenta oraz faktura, ponieważ paragon nie stanowi dowodu poniesienia wydatku na cele rehabilitacyjne.