Depresja pandemiczna - kto ucierpiał najbardziej?

2021-11-29 11:56

Pandemia COVID-19 stanowi bezprecedensowe wyzwanie dla zdrowia publicznego, przy czym dorosłe, samotne osoby radzą sobie znacznie gorzej - tak wynika z nowych analiz z McMaster University. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie "Nature Aging".

depresja pandemiczna
Autor: Getty Images

Na podstawie danych z Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA), zespół naukowców odkrył, że 43% dorosłych w wieku 50 lat lub starszych doświadczyło umiarkowanych lub silnych objawów depresji na początku pandemii COVID-19. Liczba ta wzrosła wraz z upływem czasu.

Poradnik Zdrowie: depresja pierwsze objawy

Najczęściej obserwowanym czynnikiem powodującym nasilenie się objawów depresji była samotność. Zaobserwowano także, że inne czynniki, jak na przykład konflikt rodzinny również pogarszały psychiczny stan zdrowia. 

„Ci, którzy byli izolowani społecznie doświadczali gorszego stanu zdrowia i niższego statusu społeczno-ekonomicznego, częściej mieli pogarszającą się depresję w porównaniu z ich stanem przed pandemią. Dane zbierano w ramach kanadyjskiego badania podłużnego nad starzeniem się od 2011 roku” – powiedział Parminder Raina, główny autor badania.  

Grupa badawcza wykorzystała dane z ankiet telefonicznych i internetowych, aby sprawdzić, w jaki sposób czynniki związane ze zdrowiem i determinanty społeczne, takie jak dochód i uczestnictwo w życiu społecznym, wpłynęły na występowanie objawów depresji podczas początkowego lockdownu od marca 2020 r. i po ponownym otwarciu po pierwszej fali COVID-19 w Kanadzie.

Z większym prawdopodobieństwem wystąpienia umiarkowanych lub silnych objawów depresji, które nasilały się z czasem związane były obowiązki opiekuńcze, rozłąka z rodziną, konflikty rodzinne i samotność. Bardziej narażone na wystąpienie objawów depresyjnych podczas pandemii były kobiety. 

Większe zagrożenie wystąpienia objawów depresyjnych podczas pandemii odnotowano u starszych dorosłych. Dotyczyło to głównie osób o niższym statusie materialnym i gorszym stanie zdrowia.

„Odkrycia te sugerują, że negatywny wpływ pandemii na zdrowie psychiczne utrzymuje się i może z czasem ulec pogorszeniu, a także podkreśla potrzebę dostosowanych interwencji, aby zaradzić pandemicznym stresorom i złagodzić ich wpływ na zdrowie psychiczne osób starszych” – dodał Raina.

Źródło:

Raina, P., Wolfson, C., Griffith, L. et al. A longitudinal analysis of the impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of middle-aged and older adults from the Canadian Longitudinal Study on Aging. Nat Aging (2021). https://doi.org/10.1038/s43587-021-00128-1, dostęp: 28.11.2021