Co dzieje się w mózgu, gdy zatrzyma się serce? “Mocne, przejrzyste doświadczenia”

2023-09-30 15:15

Najnowsze dowody naukowe pokazują, że w momencie kiedy doszło do zatrzymania krążenia, pacjenci pamiętają doświadczenia związane ze śmiercią. Według badaczy nawet godzinę po zdarzeniu niektórzy pacjenci mieli wyraźne wspomnienia. To nie jedyne zaskakujące dane.

Co dzieje się w mózgu, gdy zatrzyma się serce? “Mocne, przejrzyste doświadczenia”
Autor: Fot. Getty Images

Świat nauki przygląda się nie tylko chorobom, ale także kwestii śmierci. Tym razem opublikowano obserwacje dotyczące zatrzymania akcji serca i doświadczeń pacjentów związanych z takim stanem. Monitorowano między innymi aktywność mózgu.

Co zrobić, w przypadku zawału serca? To może ocalić Ci życie!

Chwilowa śmierć i powrót do życia. Jak widzi to nauka?

Na portalu Science Daily opublikowano niezwykłe informacje dotyczące osób u których doszło do zatrzymania akcji serca, a następnie została wobec nich użyta resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Dzięki temu działaniu udało się przywrócić funkcje życiowe, ale moment chwilowej śmierci stał się przedmiotem analiz.

Badanie wykazało, że w podgrupie pacjentów objętych monitorowaniem mózgu, 40 procent z nich odzyskała pełną sprawność już po godzinie od wystąpienia zdarzenia. Dzięki wykonaniu badań EEG zarejestrowano  skoki fal al gamma, delta, theta, alfa i beta, które są powiązane z wyższymi funkcjami umysłowymi.

Autorzy badania uważają, że w momencie kiedy powoli zaczyna umierać mózg zaczynają znikać naturalne układy hamujące, przez co pacjenci doświadczają nowych wymiarów rzeczywistości.

- Chociaż lekarze od dawna uważali, że mózg ulega trwałym uszkodzeniom w ciągu około 10 minut, nasza praca wykazała, że ​​gdy serce przestaje dostarczać mu tlen, mózg może wykazywać oznaki regeneracji elektrycznej jeszcze długo po rozpoczęciu RKO - przyznaje Sam Parnia, profesor nadzwyczajny na Wydziale Medycyny NYU Langone Health i dyrektor intensywnej terapii i badań nad resuscytacją na NYU Langone.

Naukowiec podkreśla, że jest to pierwsze tego typu badanie, które pokazuje, iż zmiany w falach mózgowych oraz związane z nimi wspomnienia mogą stanowić uniwersalne i wspólne dla wszystkich ludzi doświadczenie związane ze śmiercią.

Zatrzymanie akcji serca i wspomnienia pacjentów

W przedmiotowym badaniu opisano także wspomnienia zgłaszane przez pacjentów, którzy doświadczyli zatrzymania akcji serca, a na skutek działań lekarzy odzyskali zdrowie. Okazuje się, że moment, w którym byli pozbawieni świadomości, a ich serce przestało bić, zapisał się w formie niezwykłych przeżyć.

Autorzy badań informują, że pacjenci którzy wrócili do zdrowia zgłaszali, iż doświadczyli mocnych i wyjątkowo przejrzystych przeżyć. Osoby te wymieniały takie zjawiska jak 

postrzeganie oddzielenia od ciała, czy obserwowanie zdarzeń bez bólu i niepokoju.

Wyniki analiz potwierdziły również, że te doświadczenia śmierci różnią się od halucynacji, złudzeń, iluzji, snów lub świadomości wywołanej resuscytacją krążeniowo-oddechową.

Niestety mimo natychmiastowego leczenia tylko 10 procent spośród 567 badanych pacjentów wymagających resuscytacji powróciło do zdrowia na tyle, aby móc opowiedzieć o swoim doświadczeniu.