Biała sobota w onkologii - zapraszamy na badania

2020-01-31 10:31

Kolejna Biała Sobota przed nami. Już 1 lutego Polska Unia Onkologii wraz z Partnerami, z okazji XX Światowego Dnia Walki z Rakiem (World Cancer Day) organizuje Dzień Drzwi Otwartych w placówkach onkologicznych i hematoonkologicznych na terenie całego kraju. Zachęcamy was do skorzystania tego dnia z bezpłatnych badań onkologicznych.

Biała sobota - dzień badań dla osób chorych onkologicznie
Autor: Getty Images

Biała Sobota odbędzie się 1 lutego 2020 roku,. To wyjątkowy dzień, zorganizowany po to, aby wszystkie chętne osoby mogły skorzystać z bogatej oferty bezpłatnych porad, konsultacji i badań onkologicznych świadczonych w placówkach onkologicznych i hematoonkologicznych na terenie całego kraju. 

Światowy Dzień Walki z Rakiem - 1 LUTY 2020 r. - Program działalności w krajowych ośrodkach onkologicznych

Program Białej Soboty został ustalony przez Polską Unię Onkologii przy wsparciu partnerów akcji. 

- Proponujemy, aby przewodnim hasłem obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem był apel Polskiej Unii Onkologii i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej, stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r. - czytamy w publikacji na stronie PUO.

Niestety z prognoz WHO wynika jasno, że to rak będzie największym zabójcą ludzkości w XXI wieku. Stąd też na całym świecie pojawiają się apele, aby wszyscy mieli równy dostęp do opieki medycznej na najwyższym poziomie. Niestety wiele tutaj zależy od państwa i gwarantowanej opieki. 

W Polsce na przełomie ostatnich 20 lat doszło do znaczącej poprawy wyników leczenia (z 30% do 48% przeżyć wieloletnich) jednak nadal średnie wskaźniki przeżycia są niższe o 10-15 punktów procentowych od uzyskiwanych w większości krajów Unii Europejskiej!

Polska Unia Onkologii wskazuje, że przy leczeniu nowotworów oraz ich zapobieganiu bardzo ważne jest zagwarantowanie odpowiednich finansowych świadczeń przez państwo.

- Z wielką nadzieją oczekujemy na efektywną, finansowaną stosownie do potrzeb realizację Narodowej Strategii Onkologicznej zgodnej z Ustawą z dnia 26 maja 2019 r. przygotowaną z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i planowanej do realizacji w latach 2020-2030. Z uznaniem przyjmujemy wszelkie dotychczasowe intensywne działania Prezydenta i Premiera RP, Ministra Zdrowia i Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii wraz z Zespołem Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Krajową Radą Onkologii zmierzające do poprawy systemu organizacyjnego szeroko pojętej wysokojakościowej, kompleksowej, koordynowanej opieki onkologicznej i powszechnego dostępu do niej. Obecnie prowadzony jest pilotaż zasad funkcjonowania i finansowania Krajowej Sieci Onkologicznej z zamiarem wdrożenia takiej sieci na terenie całego kraju we wszystkich – spełniających określone kryteria merytoryczne i jakościowe – regionalnych centrach onkologii i ośrodkach akademickich, ściśle współpracujących z ośrodkami satelitarnymi niższych stopni referencyjności - komentuje dr n. med. Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii.