Substancje czynne 

Nifuroksazyd jest zaliczany do leków przeciwbakteryjnych. Może być stosowany w postaci zawiesiny doustnej (syrop) lub w formie tabletek. Syrop jest wydawany wyłącznie na receptę, natomiast tabletki można zakupić bez recepty. Sprawdź, jakie jest działanie tej substancji.
Escitalopram należy do grupy leków o działaniu przeciwdepresyjnym. Innymi lekami z tej grupy są fluoksetyna, paroksetyna, sertralina czy citalopram. Co wyróżnia escitalopram od wymienionych wyżej leków to fakt, iż wywołuje znacznie mniej działań niepożądanych, a jest równie skuteczny lub nawet przewyższa skutecznością leki starszej generacji. Escitalopram jest polecany jako lek pierwszego rzutu w leczeniu depresji.
Propranolol – to organiczny związek chemicznych o wielofunkcyjnym działaniu. Preparat ten został wprowadzony po raz pierwszy na rynek w 1965 w Szwajcarii przez firmę Astrazeneca. Propranolol jest zaliczany do nieselektywnych β-blokerów wywierających wpływ na układ sercowo – naczyniowy. Stosuje się go samodzielnie lub razem z innymi lekami na nadciśnienie. Wydawany jest wyłącznie na receptę pod dwoma nazwami handlowymi: Propranolol Accord oraz Propranolol WZF. Dostępny jest w postaci tabletek oraz roztworu do wstrzykiwania.
Ambazon jest to lek bakteriostatyczny, który najczęściej stosuje się w monoterapii lub w leczeniu zakażeń błon śluzowych jamy ustnej i jamy nosowo-gardłowej. Poznaj właściwości i działanie ambazonu!
Metformina została wprowadzona do lecznictwa już w XX wieku. Pomimo wcześniejszych kontrowersji na jej temat jest ona obecnie „złotym standardem” leczenia cukrzycy typu 2. Kliniści wciąż odkrywają kierunki jej zastosowania, a najnowsze odkrycia poszerzyły wskazania refundacyjne metforminy. Sprawdź działanie tej substancji!
Wodorowęglan sodu w lecznictwie ma zastosowanie wielokierunkowe. Wykorzystuje się cechę tego związku, jaką jest dysocjacja w środowisku wodnym na jon sodu i jon wodorowęglanowy. Ten ostatni jest wykorzystywany przez bufor wodorowęglanowy w organizmie. Jest to najważniejszy pozakomórkowy układ buforowy u człowieka. Jakie działanie wykazuje wodorowęglan sodu?
Hydrokortyzon jest kortykosteroidem naturalnie występującym u człowieka. Obecnie jest syntetyzowany w laboratoriach. Jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych sterydów w dermatologii. Chętnie przepisywany jest pacjentom jako składnik maści robionych. Efektywnie radzi sobie z atopowym zapaleniem skóry lub liszajem. Pacjenci często przychodzą do apteki po hydrokortyzon bez recepty w formie gotowego kremu, należy jednak świadomie stosować ten preparat aby sobie nie zaszkodzić.
Sertralina to substancja aktywna popularnego na rynku preparatu Zoloft. Dzięki swojemu działaniu na choroby psychiczne o różnej etiologii sertralina jest jednym z najczęściej przepisywanych leków działających na ośrodkowy układ nerwowy.
Iwermektyna to substancja o działaniu przeciwpasożytniczym i przeciwzapalnym, która ostatnio została tematem dyskursów naukowców całego świata, ze względu na swoje potencjalne działanie hamujące replikację wirusa SARS-CoV-2. Co leczy iwermektyna? Czy jest skuteczna w walce z koronawirusem?
Amoksycyklina to antybiotyk należący do grupy penicylin, antybiotyków beta-laktamowych. Jest to alfa-aminopochodna penicyliny – pierwszego antybiotyku odkrytego przez Alexandra Fleminga w 1928 roku. Antybiotyki beta- laktamowe stanowią ok. 70% antybiotyków obecnie stosowanych w lecznictwie.