W kółko przeżywał ten sam dzień. Powodem były powikłania ciężkiej choroby

2023-05-26 8:28

Pewien mężczyzna wciąż przeżywał ten sam dzień. Emeryt po osiemdziesiątce zaczął mieć wrażenie, że wciąż jest świadkiem tych samych wydarzeń. Był to objaw powikłań choroby.

W kółko przeżywał ten sam dzień. Powodem były powikłania ciężkiej choroby
Autor: Getty Images W kółko przeżywał ten sam dzień. Powodem były powikłania ciężkiej choroby

Każdy dzień 80-latka wyglądał tak samo. Mężczyzna miał wrażenie, że codziennie przeżywa od nowa jeden i ten sam dzień. Przyczyną były powikłania choroby Alzheimera. Choroba Alzheimera jest nieuleczalnym schorzeniem. Dotyka najczęściej osób w podeszłym wieku, choć cierpią na nią także młodsi.

Choroba Alzheimera - skąd się bierze?

W kółko przeżywał ten sam dzień

Mężczyzna poskarżył się producentowi e-booka, ponieważ uważał, że działa on nieprawidłowo i wyświetla wciąż ten sam materiał. Skontaktował się także z technikiem w sprawie telewizora, w którym wciąż widział te same wiadomości.

Rodzina 80-latka próbowała przekonać go, że błędnie postrzega wydarzenia, ale bezskutecznie.

„Gdziekolwiek się udam, na poboczu stoją ci sami ludzie, za mną te same samochody z tymi samymi ludźmi w środku. Ta sama osoba wysiada z samochodu, w tych samych ubraniach, z tymi samymi torbami, mówiąc te same rzeczy… nic nie jest nowe” - wyznał.

Rzadkie powikłanie choroby Alzheimera

Z raportu opublikowanego w czasopiśmie  “BMJ Case Reports” wynika, że starszy mężczyzna cierpiał na rzadkie powikłanie choroby Alzheimera, zwane “déjà vécu”. Osoba doświadczająca déjà vécu jest przekonana, że to, czego doświadcza wydarzyło się już wcześniej, z jednoczesną konfabulacją wspomnieniową (DVRC). Zjawisko to występuje czasami w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera.

Déjà vécu a  déjà vu - jaka jest różnica?

W odróżnieniu do terminu "déjà vu", które odnosi się do tego samego przeświadczenia, ale krótkotrwałego, déjà vécu jest wrażeniem stałym. Chory ma nieustanne wrażenie, że wszystko, co dzieje się wokół niego, kiedyś już się wydarzyło.

Podobnych stanów doświadczają między innymi osoby ze schizofrenią lub po urazowym uszkodzeniu mózgu.

Pacjenci z konfabulacjami pamięciowymi mają upośledzoną pamięć rozpoznawania, ale są również bardzo pewni tego, co widzą i czego doświadczają. Zdaniem naukowców, może być to spowodowane dysfunkcją hipokampu – części mózgu, która pomaga przekształcać wspomnienia krótkoterminowe w wspomnienia długoterminowe.

Osoby często doświadczające déjà vécu nie będą w stanie zrozumieć, że doświadczają tego stanu i rozwiną u siebie podobne do urojeń fałszywe przekonania i zachowania, aby usprawiedliwić swoje nieprawidłowe postrzeganie.

Z oceny neurologicznej 80-latka wynika, że cierpiał na utratę pamięci, impulsywne zachowanie i spadek zdolności poznawczych. Po zbadaniu płynu mózgowo-rdzeniowego, który otacza i wyścieła mózg i rdzeń kręgowy, odkryto u mężczyzny obniżony poziom białka amyloidu beta-42 oraz podwyższony poziom białka tau. Zgodnie z Alzheimer’s Society, są to oznaki choroby Alzheimera. 

Mężczyzna został zdiagnozowany dwa lata temu, ale na chwilę obecną nadal pozostaje samodzielny, choć objawy nie ustąpiły.