Te osoby mogą jechać do sanatorium zupełnie za darmo. Jesteś w tej grupie?

2023-02-01 10:17

Zazwyczaj wyjazd do sanatorium wiąże się z pokryciem części opłat przez pacjenta. Ale leczenie uzdrowiskowe nie zawsze jest płatne. Kilka grup jest uprawnionych do wyjazdu na rehabilitację uzdrowiskową bezpłatnie, niezależnie od tego, czy na wyjazd kieruje Narodowy Fundusz Zdrowia, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto wiedzieć, komu przysługuje darmowy pobyt w sanatorium.

Te osoby mogą jechać do sanatorium zupełnie za darmo. Jesteś w tej grupie?
Autor: Getty Images Te osoby mogą jechać do sanatorium zupełnie za darmo. Jesteś w tej grupie?

Wyjazd do sanatorium w większości przypadków wiąże się z uiszczeniem przez pacjenta pewnych opłat. Jeśli na wyjazd kieruje Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), organizacja nie ponosi kosztów takich jak pobyt opiekuna pacjenta albo przejazd do wskazanej placówki leczniczej. Jednak konkretne grupy pacjentów są uprawione do wyjazdu bezpłatnie, wystarczy im tylko skierowanie do sanatorium.

Za co płacimy w sanatorium?

Wyróżnia się dwa typy leczenia uzdrowiskowego, czyli pobyt w szpitalu uzdrowiskowym oraz pobyt w sanatorium uzdrowiskowym. Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatne, jednak w przypadku sanatorium jest to wyjazd częściowo odpłatny.

Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci za:

 • przejazd na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,
 • pobyt opiekuna pacjenta,
 • częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych,
 • zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego,
 • dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne i przyrodolecznicze, które nie wiążą się z celem pobytu,
 • koszty dodatkowe obowiązujące w miejscu położenia sanatorium.

Opłata za pobyt w sanatorium to iloczyn liczby dni pobytu określonych w skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe bądź skierowaniu na rehabilitację uzdrowiskową i odpłatności za jeden dzień pobytu. Jeśli pobyt pacjenta przypada na dwa sezony rozliczeniowe, wysokość opłaty jest naliczana proporcjonalnie. Aktualne opłaty dostępne są na stronie NFZ.

Jak wygląda rehabilitacja po COVID-19?

Kto jest zwolniony z opłat za pobyt w sanatorium?

Z bezpłatnego wyjazdu do sanatorium mogą skorzystać konkretne osoby. Zwolnienie z opłat w sanatorium przysługuje dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, a jeśli kształcą się dalej – do ukończenia 26 lat, dzieciom z niepełnosprawnością w znacznym stopniu (bez ograniczenia wieku) oraz dzieciom uprawnionym do renty rodzinnej.

Zwolnieni z opłat są także pracownicy związani z produkcją wyrobów zawierających azbest.

Bezpłatna rehabilitacja lecznicza w ramach ZUS

Z rehabilitacji leczniczej bezpłatnie mogą także skorzystać osoby w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zwolnieni z opłat są pracownicy zagrożeni niezdolnością do pracy. Jednak by otrzymać skierowanie na rehabilitację leczniczą z ZUS, pracownik musi mieć szansę na powrót do zdolności do pracy, a także spełnić jeden z poniższych warunków:

 • być ubezpieczonym w ZUS,
 • pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie pielęgnacyjne,
 • korzystać z renty okresowej z tytułu niezdolności do pracy.

Co ważne, osoba, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale w trakcie kontroli L4 orzecznik stwierdzi potrzebę rehabilitacji leczniczej, także może skorzystać z bezpłatnego wyjazdu. Podobnie jest w przypadku osób, które starają się o uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

We wszystkich powyższych przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokryje wszystkie koszty związane z leczeniem, zakwaterowaniem, wyżywieniem. ZUS zwróci także koszty związane z dojazdem najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacji.

Te osoby do sanatorium jadą poza kolejnością

Zazwyczaj po złożeniu wniosku o skierowanie do sanatorium, czas oczekiwania wynosi tyle samo dla wszystkich. - Orientacyjny czas oczekiwania na leczenie sanatoryjne dorosłych wynosi ok. 18 miesięcy, a na leczenie szpitalne dorosłych do 3 miesięcy - wskazuje NFZ.

Niektóre osoby mogą wyjechać do sanatorium poza kolejnością. Są to:

 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi'",
 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu",
 • inwalidzi wojenni,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • uprawnieni żołnierze.