Jak zostać dawcą szpiku? Przeczytaj jakie warunki trzeba spełnić, by zostać dawcą szpiku.

Dawcą szpiku może być osoba zdrowa, między 18 a 55 rokiem życia. Jakie warunki musi spełnić, by zostać dawcą szpiku wpisanym do rejestru?

Jak zostać dawcą szpiku? Przeczytaj jakie warunki trzeba spełnić, by zostać dawcą   szpiku.
Autor: Photos.com Jak zostać dawcą szpiku

Co zrobić, by zostać dawcą szpiku? Trzeba zgłosić się na badanie krwi pod kątem typowania antygenów zgodności tkankowej HLA oraz przejść badanie lekarskie i wypełnić kartę ewidencyjną. Kwalifikacja by zostać dawcą szpiku odbywa w się w ciągu jednej wizyty w ośrodku uprawnionym do wykonywania tego typu badań. W celu wykonania badań i wpisania do rejestru dawców szpiku należy się zgłosić do ośrodka medycznego położonego najbliżej miejsca zamieszkania. Listę takich placówek można znaleźć na www.szpik.info.

Co trzeba wiedzieć by zostać dawcą szpiku

Dawcą szpiku może być osoba zdrowa, w wieku 18 - 55 lat. Decydując się na wpisanie do rejestru dawców szpiku musimy wiedzieć, czy nie cierpimy na choroby, które uniemożliwiają bycie dawcą. Zapyta o nie lekarz, który będzie robił wywiad przed wpisaniem do rejestru. Dawcą szpiku nie może być osoba, która chorowała lub choruje na:

  • choroby nowotworowe,
  • wirusowe zapalenie wątroby,
  • gruźlicę,
  • choroby rozrostowe (np. białaczka lub chłoniaki),
  • choroby hematologiczne,
  • choroby endokrynologiczne,
  • jest nosicielem wirusów: HIV, HBS (zapalenie wątroby typu B) czy CMV (wirus cytomegalii).

 

Jak zostać dawcą szpiku - co to jest typowanie antygenów zgodności tkankowej

Typowanie antygenów zgodności tkankowej jest podstawowym badaniem, które należy wykonać przed wpisaniem do rejestru dawców szpiku. Antygeny występują na powierzchni komórek wszystkich tkanek (z wyjątkiem układu nerwowego i czerwonych ciałek krwi) i kodowane są przez liczne geny. Każdy organizm ma odmienne antygeny. Najsilniejszym układem antygenów zgodności tkankowej jest układ zwany HLA i właśnie ten bada się przed wpisaniem do rejestru dawców szpiku. Specyficzne antygeny na powierzchni komórek decydują o tym, czy organizm biorcy zaakceptuje czy odrzuci przeszczep - narządów, szpiku, itd. Mimo ogromnej różnorodności układu antygenów u ludzi, przy dużej ilości zarejestrowanych potencjalnych dawców, istnieje duża szansa na znalezienie o dawcy szpiku o zgodności tkankowej umożliwiającej sukces przeszczepu. Oblicza się, że jedynie u 20 procent chorych oczekujących na przeszczep szpiku, nie można znaleźć dawcy ze względu na niezgodność tkankową.

Czy bycie w rejestrze dawców szpiku oznacza, że automatycznie stajemy się dawcą?

Nie. W momencie, gdy pojawi się biorca, u którego stwierdza się zgodność tkankową z naszą należy przeprowadzić bardzo szczegółowe badania stany zdrowia dawcy, by wykluczyć jakiekolwiek przeciwwskazania do oddawania szpiku. Dopiero pozytywny wynik tych tych badań ostatecznie kwalifikuje nas jako dawców dla konkretnej osoby.

Jak przebiega oddanie szpiku

Szpik pobiera się w warunkach szpitalnych, w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym. Polega na wbiciu igły w tarczę kości biodrowej i aspirowaniu szpiku. Przed zabiegiem od dawcy pobiera się ok. 400 ml krwi do autotransfuzji po pobraniu szpiku. Robi się ją by przyspieszyć powrót układu krwiotwórczego do normy. Dawca po oddaniu szpiku następnego dnia wraca do domu, a jego układ krwiotwórczy normalizuje pracę po ok. 3 tygodniach.