Co oznaczają kody na L4? Ten symbol znaczy, że nie możesz wychodzić

2023-04-21 13:41

Elektroniczne zwolnienia lekarskie zdjęły z pracowników obowiązek dostarczenia L4 do pracodawcy. Lecz nie oznacza to, że pracodawca nie widzi przyczyn niezdolności do pracy. Te opisują specjalne kody. Czy wiesz, co oznaczają?

Co oznaczają kody na L4? Ten symbol znaczy, że nie możesz wychodzić
Autor: MARCIN SMULCZYNSKI / SE / EAST NEWS Co oznaczają kody na L4? Ten symbol znaczy, że nie możesz wychodzić

Elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-ZLA), czyli tzw. e-zwolnienie, prócz danych identyfikacyjnych ubezpieczonego oraz danych o miejscu jego zamieszkania, zawiera także dane pracodawcy, informacje o miejscu udzielenia świadczenia, danych lekarza, który kieruje chorego na L4.

Zwolnienie lekarskie wskazuje również informacje dt. dat obejmujących niezdolność ubezpieczonego do pracy, dane o pobycie w szpitalu i konkretne wskazania lekarskie, które obejmują zalecenia o tym, czy chory powinien leżeć.

L4 zawierają także specjalne kody, które opisują przyczyny niezdolności do pracy, numer statystyczny choroby oraz ewentualne dane dt. pokrewieństwa, jeśli ubezpieczony otrzymuje zwolnienie ze względu na opiekę nad inną osobą.

M jak mama: Zwolnienie lekarskie w ciąży

Co oznaczają kody elektronicznego zwolnienia lekarskiego?

E-ZLA jest wysyłane automatycznie do pracodawcy ubezpieczonego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Chory nie musi więc przekazywać L4 pracodawcy, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinien poinformować go o nieobecności nie później niż w drugim dniu absencji z powodu choroby.

Istnieje 5 kodów, które lekarz musi uzupełnić podczas wystawiania zwolnienia. Każdy z nich opisuje przyczyny niezdolności do pracy.

Jak wskazuje portal "Rynek Zdrowia", kody na e-ZLA oznaczają niezdolność do pracy:

  • Kod A – powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowana tą samą chorobą, która była przyczyn niezdolności do pracy przed przerwą;
  • Kod B – w czasie ciąży;
  • Kod C – spowodowaną nadużyciem alkoholu;
  • Kod D – spowodowaną gruźlicą;
  • Kod E – spowodowana chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Osoba ubezpieczona może złożyć pisemny wniosek o niewpisywanie kodów B lub D. W innych przypadkach decyduje lekarz wystawiający L4.

Zwolnienia lekarskie zawierają także cyfry - 1 lub 2. Są to informacje o tym, czy pracownik może wychodzić z domu, czy musi leżeć.

Wskazanie 1 oznacza, że pracownik powinien nie wychodzić z domu nigdzie indziej niż do apteki lub lekarza. Oznaczenie 2 jest stosowanie znacznie częściej i to informacja o tym, że poruszanie się nie wpływa na stan pacjenta.

Jakie informacje o zwolnieniu zna pracodawca?

Pracodawca po otrzymaniu elektronicznego zwolnienia lekarskiego, nie ma dostępu do wszystkich informacji, jakie zawiera. Gwarantują to przepisy RODO. Na ich podstawie pracodawca nie widzi numeru statystycznego choroby, a jedynie kod wskazany przez lekarza.

Oczywiście pracodawca, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, może zweryfikować zwolnienie lekarskie oraz przeprowadzić w tym celu kontrolę.