Implanty ślimakowe: operacja wszczepienia. Jak działa implant ślimakowy?

2016-06-01 13:43

Implant ślimakowy jest jedyną powszechnie stosowaną elektroniczną protezą ludzkiego zmysłu, a implantacja to  bezpieczna metoda przywracania słuchu. Dzięki niej osoby głuche i głęboko niedosłyszące znów mogą słyszeć. Kto kwalifikuje się do wszczepienia implantu ślimakowego? Jak przebiega operacja? Na czym polega implantacja bilateralna?

Implanty ślimakowe: operacja wszczepienia. Jak działa implant ślimakowy?
Autor: GettyImages Implant ślimakowy jest jedyną powszechnie stosowaną elektroniczną protezą ludzkiego zmysłu

Spis treści

  1. Komu pomaga implant ślimakowy? Wskazania do implantacji
  2. Implant ślimakowy a aparat słuchowy
  3. W jaki sposób implant ślimakowy zmienia życie pacjentów?
  4. Jakie jest znaczenie szybkiego wszczepienia implantu u bardzo małych dzieci?
  5. Na czym polega implantacja bilateralna? Korzyści płynące ze słyszenia obuusznego
  6. Kiedy dziecko powinno otrzymać drugi implant?
  7. Implanty bilateralne na świecie i w Polsce
  8. Wszczepienie implantu ślimakowego w Kajetanach [wideo]

Implant ślimakowy jest zaawansowanym urządzeniem elektronicznym, składającym się z części zewnętrznej (procesor dźwięku, który przetwarza słyszane dźwięki otoczenia) oraz z części wewnętrznej, czyli wprowadzonych do ślimaka elektrod. Implant ślimakowy pozwala na rehabilitację osoby z głębokim niedosłuchem zmysłowo-nerwowym. Pacjent zyskuje nie słuch fizjologiczny, ale słuch zbliżony do niego jakościowo.

Komu pomaga implant ślimakowy? Wskazania do implantacji

Implantacja pomaga wielu pacjentom. Pierwsza grupa to niemowlęta i małe dzieci, u których wadę słuchu wykryto dzięki badaniom przesiewowym, wykonanym w pierwszych dniach życia. Druga grupa to chorzy, którzy stracili słuch na skutek urazu bądź powikłań pochorobowych. Natomiast trzecia to osoby starsze, najczęściej między 60 a 70 rokiem życia (w tym wypadku implantacja stosowana jest wtedy, gdy aparat słuchowy nie spełnia swojej funkcji).

Implant ślimakowy a aparat słuchowy

System implantu ślimakowego nie jest konkurencją dla aparatu słuchowego, lecz jedyną szansą dla osób, którym aparat słuchowy nie pomaga. Chodzi bowiem o sytuację, w której głębokie wady słuchu w uchu wewnętrznym uniemożliwiają prawidłowe przetwarzanie dźwięku na impulsy elektryczne przesyłane dalej do mózgu (nawet jeżeli jest to dźwięk wzmocniony przez aparat słuchowy). W takich sytuacjach jedyną szansą jest bezpośrednie pobudzenie ślimaka za pomocą implantu.

W jaki sposób implant ślimakowy zmienia życie pacjentów?

Nie sposób przecenić zalet płynących ze stosowania implantów u chorych na głuchotę lub częściowy niedosłuch. Mali pacjenci uczą się, bawią i rozwijają wspólnie ze swoimi rówieśnikami. Osoby, które odzyskały słuch dzięki implantacji, znów wychodzą do ludzi, ciesząc się życiem w społeczeństwie i normalną pracą.

Jakie jest znaczenie szybkiego wszczepienia implantu u bardzo małych dzieci?

Naukowcy wskazują, że wczesna implantacja szybciej stymuluje mózg i modeluje układ słuchowy. Dzięki temu możliwa jest pełna rehabilitacja i osiągnięcie poziomu komunikacji dzieci ze zdrowym słuchem.

Na czym polega implantacja bilateralna? Korzyści płynące ze słyszenia obuusznego

W początkach stosowania implantacji stosowano implant jednostronny, pozwalający pacjentowi usłyszeć informacje dźwiękowe docierające z zewnątrz. Z czasem jednak naukowcy, korzystając również z doświadczeń osób korzystających z implantów, doszli do wniosku, że bardzo istotny jest fakt słyszenia obustronnego, co zrodziło inicjatywę wszczepiania implantów w obu uszach.

Podstawową zaletą tej metody leczenia jest umiejętność lokalizacji słyszanego obiektu. Pacjent nie ma już trudności w śledzeniu rozmowy w hałasie. Ważne jest także zapewnienie bezpieczeństwa (osoba z dwoma implantami ma lepszą orientację w przestrzeni i wie, co się wokół niej dzieje). Stosowanie implantów obuusznych pomaga również w nauce mówienia i czytania.

Kiedy dziecko powinno otrzymać drugi implant?

Dziecko zakwalifikowane do operacji wszczepienia implantów bilateralnych operowane jest w dwóch etapach. Im krótszy jest odstęp między operacjami, tym lepsze są efekty. Czas działa tu na naszą niekorzyść, ponieważ centralny układ słuchowy do efektywnego rozwoju wymaga treningu już w początkowych latach życia. Gdy do jednego ucha nie dociera wystarczająca ilość bodźców, ucho to zatraca umiejętność analizy dźwięków. Badania wykazują, że najlepszy okres między operacjami wynosi od 1 do 3,5 lat. Obserwuje się wówczas doskonałe wyniki i postępy w rozwoju dziecka.

Implanty bilateralne na świecie i w Polsce

Obecnie wszczepianie implantów obuusznych jest w świecie standardem, refundowanym przez państwo.

W Polsce implantację bilateralną stosuje się w części przypadków – zgodnie z wyraźnymi wskazaniami lekarza prowadzącego. Zdaniem lekarzy i naukowców zajmujących się tą tematyką – przyjęcie (wzorem innych krajów) standardu powszechnych implantów bilateralnych, byłoby z punktu widzenia dobra pacjentów rozwiązaniem optymalnym.

Wszczepienie implantu ślimakowego w Kajetanach [wideo]

Fragment serialu "Sala operacyjna", w którym prof. Henryk Skarżyński ze Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach wykonuje ekstremalnie trudną operację wszczepienia implantu ślimakowego u dziecka z częściową głuchotą.

Materiały prasowe