Udar mózgu: leczenie udaru mózgu komórkami macierzystymi

2012-10-29 17:29

Udar mózgu to druga najczęstsza przyczyna zgonów i jeden z najważniejszych powodów niepełnosprawności we współczesnym świecie. Każdego roku na całym świecie rozpoznaje się 15 milionów przypadków udaru mózgu, z czego 5 milionów kończy się śmiercią, a kolejne 5 prowadzi do utrwalonej niepełnosprawności. Czy terapia komórkami macierzystymi to nowa szansa dla chorych po udarze mózgu?

Udar mózgu: leczenie udaru mózgu komórkami macierzystymi
Autor: thinkstockphotos.com Czy  terapia komórkami macierzystymi to nowa szansa dla chorych  po udarze mózgu ?

Czy leczenie po udarze mózgu komórkami macierzystymi to przyszłość terapii tego schorzenia? Naukowcy z University of Texas zaprezentowali najnowsze badania z wykorzystaniem komórek macierzystych, dające nadzieję na opracowanie skutecznej terapii leczenia pacjentów po udarze mózgu. Na VIII. Światowym Kongresie Udaru Mózgu w Brazylii (10-13.10.2012 r.) przedstawiono wyniki badań klinicznych z zastosowania najnowszej terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych u pacjentów do 19 dni po udarze mózgu. Badania przeprowadzono w Health Science Center at Houston (UTHealth) na University of Texas (USA).

Udar mózgu: terapia z wykorzystaniem komórek macierzystych

Terapia z wykorzystaniem komórek macierzystych jest jedynym na świecie dotętniczym randomizowanym badaniem klinicznym dotyczącym wykorzystania komórek macierzystych podawanych dotętniczo w leczeniu udaru niedokrwiennego. Badania przedkliniczne na myszach wykazały, że leczenie komórkami macierzystymi pomogło im w powrocie do zdrowia po udarze. Kolejnym etapem była terapia (zwana ALD-401) zastosowana w leczeniu pacjentów po udarze, która skupiła się na bezpieczeństwie i skuteczności tej terapii regeneracyjnej, przy wykorzystaniu własnych komórek macierzystych ze szpiku pacjenta. Komórki były podawane od 13 do 19 dnia po udarze bezpośrednio do tętnicy szyjnej. Wczesne wyniki testów u pierwszych 10 pacjentów nie wykazały działań niepożądanych, co pozwoliło badaczom na rozszerzenie badania do zamierzonej liczby 100 pacjentów.

- W wielu trudnych lub niemożliwych do leczenia schorzeniach poszukuje się możliwości wykorzystania komórek macierzystych. Szeroko pojęte choroby układy nerwowego to jedno z najbardziej aktywnych pól, gdzie można będzie wykorzystać drzemiącą w komórkach moc regeneracji. Wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z University of Texas sugerują, że komórki macierzyste mogą sprzyjać regeneracji mózgu po udarze niedokrwiennym, spowodowanym zakrzepem w naczyniach krwionośnych mózgu. Jest to niewątpliwie dobra wiadomość, dająca nadzieję, że już niedługo zmienimy wspomniane niepokojące statystyki i będziemy w stanie pomóc wielu pacjentom – mówi dr Tomasz Baran z Polskiego Banku Komórek Macierzystych.