Promieniowanie jonizujące zwiększa ryzyko chorób serca. Sprawdź, czy jesteś narażony

2023-05-08 14:16

Promieniowanie jonizujące, powszechnie stosowane w medycynie, przemyśle i badaniach naukowych, może stanowić zagrożenie dla zdrowia serca, zwłaszcza u osób narażonych na wysokie dawki tego promieniowania. Ostatnie badania naukowe wykazały związek między ekspozycją na promieniowanie jonizujące a zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

prmieniowanie
Autor: Getty Images

Promieniowanie jonizujące to rodzaj energii występującej w postaci fal lub cząstek, które mają zdolność uszkadzania atomów i cząsteczek, tworząc naładowane cząstki, czyli jony. Jest ono silniejsze niż promieniowanie niejonizujące i może powodować szkodliwe zmiany w organizmach żywych, takie jak mutacje genetyczne prowadzące do nowotworzenia

W codziennym życiu źródłami promieniowania jonizującego mogą być urządzenia medyczne takie jak rentgen czy tomografia komputerowa, a także rzadkie naturalne pierwiastki radioaktywne. Naukowcy przeanalizowali szereg badań, które oceniają ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych w związku z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Poradnik Zdrowie: kiedy iść do kardiologa?

Choroby serca a promieniowanie

Naukowcy przeanalizowali 93 badania, które dostarczyły informacji na temat skumulowanych dawek promieniowania u badanych osób. Wyniki wykazały, że względne ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych wzrasta wraz ze wzrostem dawki promieniowania. 

Wzrost ryzyka dotyczył również konkretnych chorób sercowo-naczyniowych, takich jak choroba niedokrwienna serca (związana z niedostatecznym dopływem krwi do mięśnia sercowego przez tętnice wieńcowe), czy choroby naczyń mózgowych.

Komu zagraża promieniowanie jonizujące?

Promieniowanie jonizujące jest powszechnie stosowane w różnych dziedzinach, ale jego wpływ na zdrowie ludzi, szczególnie w kontekście chorób sercowo-naczyniowych, wciąż jest przedmiotem badań. 

Omawiane badanie wykazało, że istnieje związek między ekspozycją na promieniowanie jonizujące a zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza przy wysokich dawkach. 

Te wyniki mają szczególne znaczenie dla osób narażonych na promieniowanie jonizujące, takich jak pracownicy przemysłu jądrowego, personel medyczny czy pacjenci poddawani radioterapii. 

Naukowcy sugerują, że przyszłe badania powinny skupić się na ocenie wpływu stylu życia, takiego jak dieta, aktywność fizyczna czy palenie tytoniu, oraz czynników medycznych, takich jak leki, na modyfikację ryzyka związanego z promieniowaniem jonizującym.