Samouszkodzenie płuc u pacjentów z COVID-19. Czy to jest możliwe?

2021-07-21 18:19

Naukowcy zbadali wpływ wysiłku oddechowego na płuca u osób, które cierpią na ostrą niewydolność oddechową z powodu COVID-19. Nie mają zbyt dobrych wiadomości!

„Długi Covid” – co to takiego? Co zrobić, aby się uchronić?
Autor: Getty Images

U niektórych pacjentów chorych na COVID-19 może wystąpić ostra niewydolność oddechowa, co wiąże się ze zwiększeniem wysiłku oddechowego. Osoby te szybko i zbyt głęboko oddychają. Stąd też pojawiła się obawa wśród lekarzy, że zbyt duży wysiłek oddechowy może prowadzić do zwiększenia ciśnienia wewnątrzpłucnego, a co za tym idzie, do dalszego uszkodzenia płuc.

Tak zwane samouszkodzenie płuc spowodowane przez pacjenta uchodzi jednak za kontrowersyjną koncepcję wśród specjalistów z anestezjologii i intensywnej terapii. Część z nich twierdzi, że jest to niemożliwe, a tym bardziej niepotwierdzone żadnymi dowodami. Natomiast inni lekarze są przekonani, że takie przypadki mają miejsce i wtedy ci pacjenci powinni być zakwalifikowani do wentylacji mechanicznej płuc.

Jak wygląda rehabilitacja po COVID-19?

Jaka jest przyczyna samouszkodzenia płuc?

Naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu Warwick we współpracy z zespołem klinicystów przeprowadzili badanie, aby dostarczyć więcej dowodów w temacie samouszkodzenia płuc. Do analiz wykorzystali symulator układu krążeniowo-oddechowego służący do badania systemów wspomagających pracę płuc.

Zaangażowano 10 pacjentów z COVID-19 wymagających tlenoterapii. U każdego z nich za pomocą tego urządzenia testowano symulacje w zakresie objętości oddechowej i częstości oddechów. Co się okazało?

Wyniki badania pokazały, że prawdopodobnie wzrost ciśnień panujących w krążeniu płucnym jest powodowany przez duży wysiłek oddechowy z powodu infekcji wywołanej SARS-CoV-2. Zdaniem naukowców pacjenci z ostrą niewydolnością oddechową COVID-19 mogą być bardziej narażeni na samouszkodzenie płuc, a to przez zbyt duży wysiłek oddechowy.  

Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Annals of Intensive Care”.

Sonda
Którą szczepionką chciałbyś się zaszczepić?