Ci pacjenci doświadczają objawów COVID-19 nawet po roku od przyjęcia na oddział

2022-01-31 10:48

Nowe badania sugerują, że należy zwrócić większą uwagę na długoterminowe skutki wirusa dla tych pacjentów, którzy wymagali hospitalizacji z powodu COVID-19. Okazuje się, że objawy choroby mogą u tych osób występować do nawet roku od pobytu w szpitalu. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie "Jama".

Pacjent
Autor: Getty Images

Długoterminowe objawy zakażenia COVID-19 na 12 miesięcy po pobycie w szpitalu

Analiza 246 pacjentów z Holandii, przyjętych na oddział intensywnej terapii z powodu infekcji COVID-19, ze średnią wieku 61 lat wykazała, że ok. 74 proc. z nich nadal doświadczało fizycznych objawów zakażenia na 12 miesięcy po pobycie w szpitalu.

To kolejne przypomnienie o ryzyku tzw. "long COVID" – wystąpienia istotnych objawów wywołanych przez koronawirusa na długo po przejściu początkowej choroby. Według wcześniejszych badań istnieje ponad 200 objawów związanych z tym stanem i pokazuje to, jak ważne jest długoterminowe monitorowanie skutków COVID-19.

Wyniki badań pokazują, że pacjenci, którzy byli hospitalizowani z powodu infekcji COVID-19 nawet po roku od wypisu ze szpitala odczuwają zmęczenie, brak energii oraz że nie są w stanie wrócić do swoich zadań w takim stopniu, w jakim wykonywali je przed zachorowaniem.

Większość badanych osób zgłaszała obecność objawów fizycznych, a prawie 39 proc. osób twierdziło, że rok po chorobie nadal odczuwają ogólne osłabienie. Problemy ze zdrowiem psychicznym zgłosiło ponad 26 proc. uczestników, a ponad 16 proc. wspomniało o problemach poznawczych, takich jak kłopoty z pamięcią i koncentracją.

Jakie objawy zgłaszano rok po przebyciu COVID-19?

Objawy fizyczne wymienione przez uczestników badania obejmowały:

Jeśli chodzi o problemy psychiczne, pacjenci zgłaszali uczucie niepokoju lub stresu.

"Objawy po hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii z powodu COVID-19 można podzielić na fizyczne, psychiczne i poznawcze. Są one związane ze zwiększoną śmiertelnością w ciągu roku, wyższymi kosztami opieki zdrowotnej i niższą jakością życia” – napisali naukowcy w swoim artykule.

Długotrwała choroba ma również wpływ na rodzinę i przyjaciół osób chorych, a także na ich współpracowników i pracodawców. Badanie ujawniło, że 57,8 proc. ankietowanych, którzy mieli pracę przed zachorowaniem na COVID-19, nadal było na zwolnieniu chorobowym lub pracowało w skróconych godzinach rok później.

Chociaż badanie ma pewne ograniczenia – opiera się na zgłaszaniu przez osoby chętne własnego stanu zdrowia i objawów, a nie na jakiejkolwiek diagnozie klinicznej – podkreśla powody do niepokoju, jeśli chodzi o sposób, w jaki ludzie mogą nadal cierpieć z powodu długotrwałych objawów COVID-19 długo po swoim pobycie w szpitalu.