Trabekuloplastyka laserowa w leczeniu jaskry

2017-04-06 15:00

Trabekuloplastyka laserowa polega na wykonaniu delikatnych przypaleń tkanki beleczkowania w kącie przesączania za pomocą wiązki światła laserowego. Dzięki temu poszerzają się drogi odpływu cieczy wodnistej z oka, i obniża się ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Trabekuloplastyka laserowa w leczeniu jaskry
Autor: thinkstockphotos.com Trabekuloplastyka laserowa polega na wykonaniu delikatnych przypaleń tkanki beleczkowania w kącie przesączania za pomocą wiązki światła laserowego.

Spis treści

  1. Przebieg zabiegu trabekuloplastyki laserowej
  2. Czego nie wiesz o jaskrze? Sprawdź!
  3. Możliwe powikłania po zabiegu
  4. Jaskra: przyczyny i objawy [wideo]

Trabekuloplastyka laserowa może być wykonana przy użyciu lasera argonowego lub diodowego. Wskazaniem do wykonania zabiegu jest trudność w uregulowaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego pomimo zastosowania właściwego leczenia zachowawczego. Trabekuloplastykę laserową wykonuje się także u pacjentów, u których z różnych powodów nie może być wykonana operacja przeciwjaskrowa. W ostatnich latach zabiegi te wykonywane są coraz rzadziej, ponieważ  ze względu na rozwijające się nowoczesne techniki leczenia operacyjnego, szybciej niż w przeszłości pacjenci są kierowani na operację przeciwjaskrową. Nie należy wykonywać zabiegu w jaskrze bardzo zaawansowanej, kiedy istnieje niewielka szansa na zatrzymanie postępu choroby przy pomocy zabiegu laserowego.

Przebieg zabiegu trabekuloplastyki laserowej

Zabieg wykonywany jest w trybie ambulatoryjnym i nie wymaga przyjęcia pacjenta do szpitala. Przed zabiegiem powierzchnia oka jest znieczulana przy użyciu kropli znieczulających, a następnie zakłada się na oko specjalną soczewkę nagałkową, dzięki której może zostać uwidocznione beleczkowanie, w obrębie którego dokonuje się laseroterapii. Po zabiegu pacjent otrzymuje leczenie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe w postaci leków miejscowych stosowanych do worka spojówkowego i leków doustnych. Zawsze po zabiegu u pacjenta musi być kontrolowane ciśnienie wewnątrzgałkowe, ponieważ możliwy jest jego przejściowy wzrost. Ostatecznym celem zabiegu jest obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego i modyfikacja leczenia zachowawczego przy pomocy kropli do oczu. Rzadko jednak jest możliwe całkowite odstawienie kropli. Leczenie trabekuloplastyką laserową powinno być raczej traktowane jako leczenie dodatkowe do leczenia kroplami, ponieważ głównym celem zabiegu jest uzyskanie ciśnienia bezpiecznego dla pacjenta, a nie przerwanie leczenia.

Czego nie wiesz o jaskrze? Sprawdź!

Czego nie wiesz o jaskrze?

Możliwe powikłania po zabiegu

Do najważniejszych powikłań po tym zabiegu laserowym należy powstanie zrostów przednich i zwężanie się kąta przesączania.

Liczne badania kliniczne wykonane na dużych grupach chorych wykazały, że efekt zabiegu trabekuloplastyki laserowej zanika z biegiem czasu i obserwuje się ponowne narastanie ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Obserwuje się również tendencję do nieskutecznych filtracyjnych zabiegów operacyjnych przeciwjaskrowych i większą skłonność do zarastania przetoki filtracyjnej w oczach poddanych wcześniej temu zabiegowi laserowemu. Do poważnych powikłań po zabiegu trabekuloplastyki należy również duży wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, który może być niebezpieczny w oczach z zaawansowanymi zmianami w polu widzenia. Zwykle jednak wzrost ciśnienia bywa niewielki i przejściowy. Możliwe jest również krwawienie do komory przedniej oka w trakcie zabiegu, ale powikłanie to zwykle jest przejściowe i nie jest groźne. Czasami może wystąpić również przejściowe zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej, zwykle ma ono łagodny przebieg i nie jest groźne.Szczególnie wnikliwie powinni być po tym zabiegu monitorowani pacjenci z zaawansowanym uszkodzeniem jaskrowym nerwu wzrokowego i dużymi ubytkami w polu widzenia, pacjenci jednooczni, pacjenci z wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym przed zabiegiem laserowym, pacjenci z zespołem rzekomego złuszczania torebki soczewki oraz pacjenci, u których zabieg trabekuloplastyki laserowej był wykonywany powtórnie.

O autorze
dr n. med. Barbara Polaczek-Krupa, specjalista chorób oczu, Centrum Okulistyczne Targowa 2, Warszawa

Dr n. med. Barbara Polaczek-Krupa, inicjatorka i założycielka Centrum T2. Specjalizuje się w nowoczesnej diagnostyce i leczeniu jaskry – temu była poświęcona także jej praca doktorska obroniona z wyróżnieniem w 2010 r.

Dr n. med. Polaczek-Krupa doświadczenie zdobywa od 22 lat, odkąd rozpoczęła pracę w Klinice Okulistycznej CMKP w Warszawie, z którą była związana w latach 1994-2014. W tym okresie uzyskała dwa stopnie specjalizacji z okulistyki i tytuł doktora nauk medycznych.

W latach 2002-2016 pracowała w Instytucie Jaskry i Chorób Oka w Warszawie, gdzie zdobywała wiedzę i doświadczenie lekarskie konsultując pacjentów z całej Polski i z zagranicy.

Od lat w ramach współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego jest wykładowcą na kursach i szkoleniach prowadzonych dla lekarzy specjalizujących się w zakresie okulistyki i podstawowej opieki zdrowotnej.

Jest autorem lub współautorem licznych publikacji w czasopismach naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) i Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (EGS).

Jaskra: przyczyny i objawy [wideo]

Nieleczona jaskra może doprowadzić do zaniku nerwu wzrokowego, a w konsekwencji - do ślepoty. Choroba zazwyczaj wykrywana jest przypadkiem. Jakie są przyczyny jaskry i jak rozpoznać jej pierwsze objawy? Posłuchaj naszego eksperta prof. Iwony Grabskiej-Liberek, ordynator Oddziału Okulistyki Szpitala Klinicznego im. W. Orłowskiego w Warszawie.

Jaskra: przyczyny i objawy