Skale Jakości Snu

Skale Jakości Snu są wykorzystywane w diagnostyce zaburzeń snu. W celu oceny jakości snu można wykorzystać autorską skalę, jednak często wykorzystuje się Kwestionariusz Jakości Snu Pittsburgh (Pittsburgh Sleep Quality Index - PSQI).

Skale Jakości Snu
Autor: Thinkstockphotos.com Skale Jakości Snu

Spis treści

  1. Kwestionariusz jakości snu Pittsburgh
  2. Jak poprawić jakość snu? Sprawdź!

Skale Jakości Snu są wykorzystywane w diagnostyce zaburzeń snu. W celu oceny jakości snu można wykorzystać autorską skalę Jakości Snu. Wówczas badany ocenia w określonej skali prawdziwość twierdzeń dotyczących różnych elementów snu. Wartość jakości snu stanowi sumę uzyskanych punktów. Jednak w celu zbadania jakości snu najczęściej wykorzystuje się Kwestionariusz Jakości Snu Pittsburgh (Pittsburgh Sleep Quality Index - PSQI).

Kwestionariusz jakości snu Pittsburgh

Kwestionariusz jakości snu Pittsburgh pozwala zbadać 7 składowych jakości snu: subiektywną jakość snu, czas potrzebny do zaśnięcia, czas trwania snu, efektywność snu, zaburzenia snu, zażywanie leków nasennych oraz trudności w funkcjonowaniu w ciągu dnia.

Zmierzenie jakości snu jest wskazane u osób mających problemy ze snem, a także pracujących w systemie zmianowym (np. lekarzy, pielęgniarki).

Kwestionariusz jakości snu Pittsburgh składa się z kilku części. Pierwsza zawiera cztery pytania, które dotyczą typowych zwyczajów związanych ze snem w przeciągu ostatnich czterech tygodni. Odpowiadając na te pytania, badany musi wpisać konkretne wartości (minuty, godziny) lub częstość występowania specyficznych problemów wpływających na sen (ilość przebudzeń w nocy z powodu trudności z oddychaniem):

1. O której godzinie kładłeś/aś się zwykle wieczorem do łóżka?2. Ile czasu potrzebowałeś/aś zwykle wieczorem żeby zasnąć?3. O której godzinie zwykle rano wstawałeś/aś z łóżka?4. Ile godzin średnio rzeczywiście spałeś/aś wciągu nocy (czas ten nie musi zgadzać się z czasem spędzonym w łóżku)

Jak poprawić jakość snu? Sprawdź!

10 przykazań dobrego snu

5. Kolejna część testu to pytania z czterema możliwymi odpowiedziami, spośród których należy wybrać tylko jedną - tę najbardziej pasującą do stanu pacjenta.

Jak często podczas ostatnich czterech tygodni źle spałeś/aś:

w przeciągu ostatnich 4 tygodni ani razu

mniej niż raz w ciągu tygodnia raz lub dwa razy w ciągu tygodnia trzy razy i częściej w ciągu tygodnia
ponieważ nie mogłeś zasnąć w przeciągu 30 minut?
ponieważ obudziłeś/aś się w środku nocy lub nad ranem?
ponieważ musiałeś/aś wstać w celu pójścia do toalety?
ponieważ miałeś/aś problemy z oddychaniem?
ponieważ miałeś/aś kaszel lub głośno chrapałeś?
ponieważ było Ci za zimno?
ponieważ było Ci za ciepło?
ponieważ miałeś złe sny?
ponieważ coś cię bolało?
z innych powodów?Proszę je nazwać

6. W przeciągu ostatnich czterech tygodni swój sen określiłbyś jako: bardzo dobry, dość dobry, raczej zły, bardzo zły (wybierz jedną odpowiedź).

7. W przeciągu ostatnich 4 tygodni jak często zażywałeś leki nasenne (przepisane przez lekarza i dostępne bez recepty w aptece): W przeciągu ostatnich 4 tygodni ani razu, mniej niż raz w ciągu tygodnia, raz lub dwa razy w ciągu tygodnia, trzy razy i częściej w ciągu tygodnia (wybierz jedną z 4 odpowiedzi).

8. W przeciągu ostatnich czterech tygodni jak często miałeś problem z pozostaniem czujnym podczas prowadzenia samochodu, posiłków lub spotkaniach towarzyskich?: W przeciągu ostatnich 4 tygodni ani razu, mniej niż raz w ciągu tygodnia, raz lub dwa razy w ciągu tygodnia, trzy razy i częściej w ciągu tygodnia (wybierz jedną z 4 odpowiedzi).

9. W przeciągu ostatnich czterech tygodni jak często miałeś zbyt mało energii, żeby wykonywać codzienne obowiązki? W przeciągu ostatnich 4 tygodni ani razu, mniej niż raz w ciągu tygodnia, raz lub dwa razy w ciągu tygodnia, trzy razy i częściej w ciągu tygodnia (wybierz jedną z 4 odpowiedzi).

10. Czy śpisz sam w pokoju?

  • tak
  • tak, ale inna osoba śpi w sąsiednim pokoju
  • nie, inna osoba śpi w tym samym pokoju
  • nie, sypiam w łóżku z inną osobą

Jeśli w pokoju badanego sypia inna osoba, powinien ją spytać czy i jak często (w ciągu ostatnich czterech tygodni) zauważyła ona u badanego następujące objawy

w przeciągu ostatnich 4 tygodni ani razu mniej niż raz w ciągu tygodnia raz lub dwa razy w ciągu tygodnia trzy razy i częściej w ciągu tygodnia
głośne chrapanie
długie przerwy w oddychaniu podczas snu
kurcze lub nagłe ruchy nóg podczas snu
stany pobudzenia lub zaburzenia orientacji w czasie nocy

W kwestionariuszu należy także zaznaczyć informacje o wzroście, wieku, wadze i zawodzie.