Próba tuberkulinowa - badanie diagnozujące gruźlicę

Próba tuberkulinowa to jedna z metod diagnozy gruźlicy u dzieci i młodzieży. Jest także testem sprawdzającym stan alergii na antygeny prątka gruźlicy przed szczepieniem przeciwko gruźlicy (BCG). Jak przeprowadza się próbę tuberkulinową? Jak interpretuje się wynik próby tuberkulinowej? Jakie mogą być skutki uboczne próby tuberkulinowej?

Próba tuberkulinowa - badanie diagnozujące gruźlicę
Autor: thinkstockphotos.com Próba tuberkulinowa to jedna z metod diagnozy gruźlicy u dzieci i młodzieży. Jest także testem sprawdzającym stan alergii na antygeny prątka gruźlicy przed szczepieniem przeciwko gruźlicy (BCG). Jak przeprowadza się próbę tuberkulinową? Jak interpretuje się wynik próby tuberkulinowej? Jakie mogą być skutki uboczne próby tuberkulinowej?

Spis treści

  1. Próba tuberkulinowa: interpretacja wyniku
  2. Gruźlica powraca. Czy jesteśmy narażeni na epidemie? [WIDEO]

Próba tuberkulinowa (test Mantoux - Mtx) służy do oceny skuteczności wcześniejszego szczepienia przeciwko gruźlicy. Jak przebiega próba tuberkulinowa?

Wstrzykuje się 0,1 ml tuberkuliny (czyli spreparowanego przesączu z hodowli prątków gruźlicy) w środkową część przedniej okolicy lewego przedramienia. Po zastrzyku na ręce pojawia się białawy, porowaty bąbel o średnicy 7-9 mm, który znika po kilku minutach.Jeśli wstrzyknięto ci nieodpowiednią ilość tuberkuliny, została ona wstrzyknięta zbyt głęboko lub w miejscu zastrzyku pojawiła się krew, próbę trzeba powtórzyć tego samego dnia, w innym miejscu na skórze.Wynik próby tuberkulinowej odczytuje się po 3 dobach (72 godzinach). Za pomocą specjalnej linijki z dokładną, milimetrową podziałką lekarz lub pielęgniarka odczytuje średnicę nacieku (nie uwzględnia się obrzęku ani zaczerwienienia na skórze).

Próba tuberkulinowa: interpretacja wyniku

Jeśli masz dodatni odczyn, oznacza to, że jesteś lub byłaś zakażona prątkami gruźlicy. Może to także oznaczać przebyte szczepienie BCG. Na wymiar odczynu ma także wpływ wiek, w którym przeprowadza się badanie oraz czas, jaki upłynął od zakażenia lub szczepienia. Naciek o średnicy mniejszej od 6 mm oznacza wynik ujemny, a większy od 12 mm - tzw. wynik nadmiernie dodatni. Naciek o średnicy równej lub powyżej 5 mm uważa się za wynik dodatni u osób, które: są zakażone wirusem HIV, miały niedawny bliski kontakt z chorym na gruźlicę, przebyły wcześnie gruźlicę, ale została ona wyleczona.Odczyn równy lub powyżej 10 mm uznaje się za dodatni u osób, które przebywały niedawno w krajach o wysokiej zachorowalności na gruźlicę i mają obniżoną odporność.

Gruźlica powraca. Czy jesteśmy narażeni na epidemie? [WIDEO]

Gruźlica powraca. Czy grozi nam epidemia?