Posiew moczu - badanie bakteriologiczne moczu

Posiew moczu to inaczej badanie bakteriologiczne moczu. Wykonuje się je, jeśli wynik badania ogólnego odbiega od normy i np. wskazuje na zakażenie układu moczowego, a także gdy występują charakterystyczne dolegliwości (np. trudności z oddawaniem moczu, uczucie bolesnego parcia na pęcherz, częste oddawanie moczu z wrażeniem niepełnego opróżnienia pęcherza moczowego, krwiomocz).

Posiew moczu - badanie bakteriologiczne moczu
Autor: thinkstockphotos.com Posiew moczu to inaczej badanie bakteriologiczne moczu. Wykonuje się je, jeśli wynik badania ogólnego odbiega od normy

Spis treści

  1. Jak prawidłowo oddać mocz do badania?
  2. Przebieg badania i wyniki posiewu moczu

Posiew moczu (badanie bakteriologiczne moczu) zleca się, gdy podstawowe badanie moczu wskazuje na zakażenie układu moczowego oraz wtedy, gdy u pacjenta występują dolegliwości, np.: częste oddawanie moczu z odczuwaniem niepełnego opróżnienia pęcherza, ból, świąd, pieczenie przy jego oddawaniu lub krwiomocz. Posiew moczu ma na celu zidentyfikowanie bakterii i drożdżaków, które wywołały infekcję i sporządzenie antybiogramu lub mykogramu, by dobrać właściwe leczenie.

Jak prawidłowo oddać mocz do badania?

Mocz oddajesz do specjalnego wyjałowionego czyli pozbawionego wszystkich bakterii pojemnika (bierze się go z laboratorium w którym będzie wykonywany posiew moczu lub kupuje w aptece). Tak jak przy badaniu ogólnym, do badania wykorzystuje się mocz z tzw. środkowego strumienia, z pierwszej porannej mikcji (medyczna nazwa oddawania moczu), ale gdy liczy się czas, można to zrobić o każdej porze dnia. Trzeba uważać, aby nie dotknąć wnętrza pojemnika, bo spowoduje to jego zanieczyszczenie.

Aby zapobiec zanieczyszczenia próbki bakteriami znajdującymi się na skórze, przed pobraniem moczu umyj zewnętrzne narządy płciowe.

Próbkę trzeba dostarczyć do laboratorium jak najszybciej (1-2 godzin), gdyż w moczu przetrzymywanym przez kilka godzin w temperaturze pokojowej mogą namnożyć się bakterie, co spowoduje zafałszowanie wyniku analizy. W razie konieczności pojemnik z próbką moczu włóż do lodówki.

Przebieg badania i wyniki posiewu moczu

Badanie trwa kilka dni. Mocz nalany na płytkę z pożywką pozostaje w cieplarce, w temperaturze zbliżonej do temperatury ciała, przez 24 lub 48 godzin. To pozwala rozwinąć się koloniom bakterii lub grzybów. Najlepiej, jeśli badanie zostanie przeprowadzone najpóźniej do 4 godzin od pobrania. Przy nieprawidłowym przechowywaniu już po 4 godzinach bakterie namnożą się w sposób niekontrolowany, co zaciemni obraz infekcji.

Najczęściej spotyka się bakterie: Escherichia Coli, Proteus, Klebsiella, Enterokok.

Wykonywany jest tak zwany posiew ilościowy. Wynik zawiera nazwę bakterii czy grzybów, nazwę antybiotyku, na który jest wrażliwa, liczbę kolonii w przeliczeniu na 1 ml moczu. U większości pacjentów oczekuje się wyniku bez wzrostu bakterii (ujemny) lub poniżej 105/ml, zaś u dzieci 103/ml.

Jeżeli w badaniu ogólnym znajduje się znaczna liczba leukocytów (białych krwinek czyli komórek układu immunologicznego, których funkcją jest ochrona przed infekcją), masz objawy infekcji, a wynik posiewu jest ujemny, może to sugerować zakażenie prątkami gruźlicy lub grzybami. Trzeba wówczas wykonać posiewy na specjalnych podłożach. Na wyniki czeka się do kilku tygodni.

miesięcznik "Zdrowie"