Mediastinoskopia (wziernikowanie śródpiersia) - wskazania i powikłania po badaniu

Mediastinoskopia badanie inwazyjne śródpiersia, które przeprowadza się w warunkach szpitalnych, w znieczuleniu ogólnym. Wskazaniem do jego wykonania jest m.in. rak płuca. Mediastinoskopia pozwala na pobranie wycinków tkanek do badania histopatologicznego i oceny stopnia zaawansowania nowotworu. Jakie są jeszcze wskazania do mediastinoskopia? Na czym polega to badanie? Jakie są najczęstsze powikłania?

Mediastinoskopia (wziernikowanie śródpiersia) - wskazania i powikłania po badaniu
Autor: Thinkstockphotos.com Mediastinoskopia (wziernikowanie śródpiersia) - wskazania i powikłania po badaniu

Spis treści

 1. Mediastinoskopia - wskazania do badania
 2. Mediastinoskopia - jak się przygotować do badania?
 3. Mediastinoskopia - na czym polega?
 4. Mediastinoskopia - zalecenia po badaniu
 5. Mediastinoskopia - możliwe powikłania

Mediastinoskopia to wziernikowanie śródpiersia za pomocą urządzenia optycznego zwanego mediastinoskopem. Mediastinoskopia to badanie inwazyjne, które przeprowadza się w warunkach szpitalnych, w znieczuleniu ogólnym.

Mediastinoskopia - wskazania do badania

Mediastinoskopię wykonuje się w przypadku, gdy dotychczasowe wyniki badań (np. prześwietlenie klatki piersiowej) wskazują na chorobę w obrębie klatki piersiowej i trzeba ją dokładniej poznać. Dotyczy to przede wszystkim nowotworów w obrębie klatki piersiowej, zwłaszcza raka płuc. Dzięki temu można ustalić, czy pacjenta trzeba operować, czy też można go najpierw poddać chemioterapii lub radioterapii. Ponadto mediastinoskopia daje możliwość oceny śródpiersia w przypadku podejrzenia nacieku nowotworowego na tchawicę lub duże naczynia.

Głównym wskazaniem do badania jest powiększenie śródpiersiowych węzłów chłonnych, które może wskazywać na różne choroby.

  Wskazaniem do badania są także:

  Mediastinoskopii nie można wykonać u pacjentów z tętniakiem rozwarstwiającym aorty wstępującej lub łuku aorty, zespołem żyły czczej górnej, po wcześniejszym napromienianiu śródpiersia, koagulopatiami i chorobami kręgosłupa szyjnego.

   Mediastinoskopia - jak się przygotować do badania?

   Na badanie należy zgłosić się na czczo.

   Mediastinoskopia - na czym polega?

   Badanie odbywa się na sali operacyjnej, w znieczuleniu ogólnym. Lekarz wykonuje małe, poprzeczne cięcie długości 3-5 cm na szyi pacjenta, tuż nad mostkiem. Następnie przecina i unosi palcem powięź przedtchawiczą oraz wypreparowuje przestrzeń środkowego śródpiersia. Dopiero potem wprowadza między tchawicę i mostek do śródpiersia mediastinoskop (sztywną metalową rurkę wyposażoną w odpowiednie soczewki) ze źródłem światła.

   Podczas oglądania śródpiersia, przy użyciu wprowadzonych przez wziernik odpowiednich narzędzi, pobiera się także węzły chłonne lub ich część do oceny histopatologicznej lub bakteriologicznej. Po zakończeniu wziernikowania w miejscu cięcia zakłada szwy i jałowy opatrunek. Badanie trwa zwykle 30 - 45 minut.

    Po zabiegu pacjent może mieć problemy przy przełykaniu, chrypkę i kaszel, ale objawy te szybko ustępują.

       Mediastinoskopia - zalecenia po badaniu

       Po badaniu pacjent zostaje przewieziony na wózku na oddział szpitalny, gdzie przez co najmniej kilkanaście godzin powinien leżeć. Zwykle dopiero następnego dnia po badaniu może wstać. W około 7-10 dobie po badaniu zgłasza się do lekarza, który zdejmie szwy.

       Mediastinoskopia - możliwe powikłania

       Powikłania nie są częste, ale zawsze poważne i występują w 2%  przypadków. Do najczęstszych należą:

       • krwawienie z większego naczynia
       • porażenie strun głosowych
       • odma opłucnowa
       • zapalenie śródpiersia

       Ryzyko śmierci jest niewielkie i wynosi niecały 1 proc.