Hemoglobina glikowana HbA1c: prawidłowy wynik hemoglobiny

Hemoglobina glikowana (glikohemoglobina, GHB) pozwala utrzymać cukrzycę pod kontrolą. Dzięki badaniu poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1c można sprawdzić, jak kształtował się poziom glukozy we krwi przez ostatnie 3 miesiące i czy leczenie przebiega właściwie. Jakie są prawidłowe wyniki hemoglobiny glikowanej?

Hemoglobina glikowana HbA1c: prawidłowy wynik hemoglobiny
Autor: Thinkstockphotos.com Hemoglobina glikowana (glikohemoglobina, GHB) pozwala utrzymać cukrzycę pod kontrolą. Jakie są prawidłowe wyniki hemoglobiny glikowanej?

Spis treści

  1. Hemoglobina glikowana a badanie poziomu cukru
  2. Hemoglobina glikowana: interpretacja wyników
  3. Hemoglobina glikowana: korzyści płynące z kontroli

Hemoglobina glikowana to inaczej badanie poziomu HbA1c we krwi, zalecane w monitorowaniu leczenia cukrzycy. Dzięki temu badaniu można stwierdzić, czy cukrzyca jest właściwie leczona. Podwyższone poziomy hemoglobiny glikowanej świadczą o tym, że cukrzyca jest źle wyrównana, a to zwiększa ryzyko, że pojawią się powikłania cukrzycy. Im stężenie hemoglobiny glikowanej jest wyższe, tym ryzyko rozwoju tych powikłań jest większe.

Powikłania cukrzycy

Hemoglobina glikowana a badanie poziomu cukru

Hemoglobina glikowana czyli badanie HbA1c jest podstawowym sposobem oceny skuteczności leczenia cukrzycy. Podczas gdy kontrola poziomu cukru we krwi wykonywana codziennie przez pacjenta jest wskaźnikiem w danym momencie, to badanie HbA1c pokazuje średnią wartość glikemii w okresie ostatnich trzech miesięcy. Jedno badanie pozwala ocenić, czy w ciągu ostatnich 6-10 tygodni chory utrzymywał dobry poziomy glukozy we krwi.

Według międzynarodowych zaleceń oznaczenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) u chorych na cukrzycę powinno być wykonywane co trzy miesiące. U pacjentów ze stabilnym przebiegiem choroby i dobrym wyrównaniem metabolicznym co pół roku.

Hemoglobina glikowana: interpretacja wyników

Interpretując wynik badania hemoglobiny glikowanej należy pamiętać, że ze względu na różne metody oznaczania, wartość progowa może się różnić między laboratoriami i zależy od stosowanej metody oznaczenia.

Prawidłowy wynik hemoglobiny glikowanej (poziom HbA1c) wynosi dla zdrowej osoby około 5 procent.

Dla osób z cukrzycą, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca, aby wynik ten był równy lub poniżej 6,1-6,5 procenta - to świadczy o dobrej kontroli cukrzycy. U osób, u których wymagane jest osiągnięcie normoglikemii, docelowy poziom powinien wynosić poniżej 6,1 procenta (czyli być bliski poziomowi u osób nie chorujących na cukrzycę).

Jeśli wartość hemoglobiny glikowanej jest wyższa niż 7 procent, to należy dokonać zmian w sposobie leczenia chorego.

Hemoglobina glikowana: korzyści płynące z kontroli

Jak wynika z badań, u osób, których udało się obniżyć poziom hemoglobiny glikowanej jedynie o 1 procent ryzyko powikłań (niekorzystne zmiany wzroku - retinopatia cukrzycowa, w nerkach - nefropatia cukrzycowa) zmniejszyło się o 37 procent, natomiast ryzyko zawału serca obniżyło się o 14 procent.

Według międzynarodowych zaleceń oznaczenie HbA1c u chorych na cukrzycę powinno być wykonywane co trzy miesiące. U pacjentów ze stabilnym przebiegiem choroby i dobrym wyrównaniem metabolicznym co pół roku.

Ważne

Hemoglobina glikowana: jak to działa?

Hemoglobina A to białko zawarte w erytrocytach (czerwonych ciałkach krwi), które przenosi tlen w organizmie. Glukoza pojawiająca się we krwi, może łączyć się (glikolizować się) z białkiem hemoglobiny A. Im więcej glukozy we krwi, tym tym więcej łączy się jej z hemoglobiną - dochodzi do tzw. glikacji. Przy czym gdy glukoza już połączy się z hemoglobiną, zazwyczaj pozostaje tam przez całą długość istnienia białka hemoglobiny A - czyli aż 120 dni, dlatego w każdym momencie glukoza przyłączona do białka hemoglobiny A odzwierciedla poziom cukru we krwi w okresie od dwóch do trzech miesięcy poprzedzających badanie. Badanie HbA1c dokładnie mierzy jak wysoki procent białek hemoglobiny uległ glikacji, stąd badanie pozwala skutecznie monitorować przebieg cukrzycy.