EKG metodą Holtera - czym jest? Jakie są wskazania do badania?

EKG metodą Holtera jest jedną z odmian elektrokardiografii. Jest to bardzo przydatne badanie, szczególnie w diagnostyce zaburzeń rytmu serca. Zlecane jest przez kardiologa w różnych sytuacjach klinicznych. Na czym polega EKG metodą Holtera oraz jakie są wskazania do jego wykonania?

EKG metodą Holtera - czym jest? Jakie są wskazania do badania?
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Czym jest EKG metodą Holtera?
  2. Jak się przygotować do badania EKG metodą Holtera? 
  3. Wskazania do założenia Holtera

EKG stanowi zapis aktywności elektrycznej serca, w czasie jego aktywności. Pozwala zdiagnozować wiele schorzeń tego narządu. Zwykłe EKG rejestruję pracę serca w konkretnym, aktualnym momencie. Jeżeli jakieś zaburzenie rytmu jest obecne cały czas, to wówczas takie badanie jest wystarczające by je wykryć. Problemem są takie arytmię, które pojawiają się okresowo, a później znikają i po jakimś czasie znowu następują. Część z nich może występować np. tylko w nocy, podczas snu. Takich zaburzeń rytmu serca zwykłe EKG może nie wykryć, jeżeli nie trafi się na moment, w którym akurat ono jest obecne. W takich sytuacja pomocne jest wykonanie EKG metodą Holtera.

Poradnik Zdrowie: zawał serca

Czym jest EKG metodą Holtera?

Jest to przedłużone monitorowanie czynności elektrycznej serca poprzez specjalne urządzenie. Trwa zazwyczaj 24 godziny, chociaż może być dłuższe i trwać nawet tydzień. Polega na założeniu od 3 do 12 elektrod w obrębie klatki piersiowej. Przypina się na specjalnym pasku pacjentowi również aparat Holtera, będący urządzeniem, które monitoruję całodobowo pracę serca. Jest w nim gromadzony zapis EKG z wszystkich godzin badania.

Należy go nosić cały czas, także podczas pracy, w domu i podczas snu. Dzięki możliwości ciągłego monitorowania aktywności serca, kardiolog jest w stanie wykryć zaburzenia rytmu. Urządzenie zapisuje różne parametry, takie jak najwyższa i najniższa wartość szybkości akcji serca. Rejestruję przerwy rytmu serca i epizody częstoskurczu (czyli zbyt szybkiego bicia serca) pochodzącego z przedsionków jak i z komór.

Przez aparat Holtera zbierane są również inne parametry, pomagające kardiologii w diagnozowaniu nieprawidłowości. Zapis EKG metodą Holtera, podobnie jak zwykłe EKG składa się z linii izoelektrycznej, będącej poziomą linią i oznaczająca brak aktywności elektrycznej serca.

Kolejnymi elementami są załamki (P, Q, R, S, T i U) które są związane z pobudzeniem konkretnych części narządu. Załamki są dodatnie, jeżeli wychylają się do góry w stosunku do linii izoelektrycznej lub ujemne, gdy są poniżej tej linii. W diagnostyce ważna jest także długość odstępów pomiędzy poszczególnymi załamkami, nazywana odcinkami i odstępami PQ, QT i ST.

Na podstawie oceny wszystkich składowych EKG oraz objawów, lekarz może rozpoznać choroby serca, takie jak uszkodzenie, przerost, niedokrwienie mięśnia sercowego czy zaburzenia rytmu i przewodzenia.

Po określonym czasie badania należy zgłosić się do poradni kardiologicznej. Tam Holter zostaje zdjęty a lekarz, przy pomocy specjalnego oprogramowania odczytuje z niego dane.

Jak się przygotować do badania EKG metodą Holtera? 

Wykonanie tego badania nie wymaga specjalnego przygotowywania się. U mężczyzn z owłosioną klatką piersiową wskazane jest jego usunięcie, przed rozpoczęciem monitorowania. Dobrze jest założyć luźne ubranie, które można będzie łatwo założyć po naklejeniu elektrod na skórę.

W trakcie badania należy prowadzić dziennik obserwacji, w którym zapisuje się jakie leki się przyjmowało i o której godzinie.

Powinno się także zapisywać sytuacje stresowe i wysiłek, gdyż mogą zakłócać obraz EKG. Trzeba zachowywać ostrożność, tak by nie dopuścić do zamoczenia urządzenia i oderwania elektrod.

Wskazania do założenia Holtera

Do założenia Holtera istnieją konkretne wskazania kliniczne. Powinno się wykonać takie badanie u osób z omdleniami i nawracającym kołataniem serca, jeżeli nie jest znane pochodzenie tych dolegliwości. Są one często związane z epizodami bradykardii, czyli zbyt wolnego bicia serca (dużo poniżej 60 uderzeń na minutę).

Innym wskazaniem są kardiomiopatie, czyli grupa chorób wrodzonych lub nabytych uszkadzających mięsień serca. Badanie Holtera jest przydatne w ocenie reakcji organizmu na podawane leki antyarytmiczne i przy kontroli działania wszczepionego stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora.

Kolejnymi wskazania są udar mózgu o nieustalonej przyczynie i migotanie przedsionków, będące jednym z najczęstszych zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza u starszych osób.

Czy prawidłowo dbasz o swoje serce?

Pytanie 1 z 10
Które zdanie najlepiej opisuje twoją dietę?