Czas krwawienia (BT): norma

Czas krwawienia (w skrócie BT; z ang. bleeding time) to klasyczne i proste badanie diagnostyczne pozwalające ocenić funkcjonowanie układu krzepnięcia w zakresie zdolności naczyń włosowatych i płytek krwi do tworzenia tzw. czopa pierwotnego. Jak przebiega to badanie? O czym świadczy zbyt długi lub zbyt krótki czas krwawienia?

Czas krwawienia (BT): norma
Autor: thinkstockphotos.com Czas krwawienia (w skrócie BT, z ang. bleeding time) oznacza czas jaki upłynął od zranienia do ustania krwawienia.

Spis treści

  1. Jak się bada czas krwawienia?
  2. Kiedy czas krwawienia będzie nieprawidłowy?

Czas krwawienia (w skrócie BT, z ang. bleeding time) oznacza czas jaki upłynął od zranienia do ustania krwawienia.

Uraz na powierzchni naszego ciała, który powoduje uszkodzenia śródbłonka naczyń krwionośnych doprowadza do aktywacji procesów mających na celu zapobiec wynaczynieniu się krwi.

W pierwszej kolejności na wskutek substancji uwalnianych przez śródbłonek dochodzi do lokalnego obkurczenia się naczyń, a na następnie aktywacji, adhezji oraz agregacji trombocytów, czyli płytek krwi, które formują czop pierwotny tamujący wypływ krwi.

Jak się bada czas krwawienia?

W skrócie, oznaczanie czasu krwawienia polega na wykonaniu jednego lub kilku powierzchownych nacięć na przedramieniu za pomocą lanceta.

Następnie po wystartowaniu czasu, w 30 sekundowych odstępach do miejsca zranienia przykłada się paski bibuły filtracyjnej.

Biały pasek, który nie wchłonął krwi oznacza ustanie krwawienia i zatrzymanie pomiaru czasu. Z reguły norma mieści się w przedziale 4-8 minut.

Do badania należy przystąpić na czczo, a przyjmowanie leków w okresie poprzedzającym badanie powinno być wcześniej ustalone z lekarzem, który je zleca.

Kiedy czas krwawienia będzie nieprawidłowy?

Zbyt długi czas krwawienia świadczy o zaburzeniach krzepnięcia krwi na poziomie naczyń i płytek krwi. Może zatem występować w krwotocznych skazach naczyniowych i płytkowych takich jak:

  • Afibrynogenemia

Istotny wpływ na wydłużenie czasu krwawienia mają również leki upośledzające czynność płytek np:

  • Inhibitory agregacji płytek krwi indukowanej przez ADP – klopidogrel, tiklopidyna

Skrócenie czasu krwawienia nie ma znaczenia diagnostycznego.

Warto wiedzieć

Zaletą badania czasu krwawienia jest prostota wykonania i szybki wynik.

Należy pamiętać jednak, że BT  nie jest  bardzo precyzyjny oraz charakteryzuje się słabą powtarzalnością.

Wynika to z faktu, iż na jego rezultat wpływa wiele różnych czynników m.in. temperatura otoczenia czy wartość hematokrytu.

Z tego powodu BT jest obecnie bardzo rzadko wykonywanym badaniem w diagnostyce skaz krwotocznych.