CZAS PROTROMBINOWY (PT) służy do oceny układu krzepnięcia krwi

Czas protrombinowy określa sprawność układu krzepnięcia zewnątrzpochodnego, czyli zależnego od określonych czynników krzepnięcia występujących poza naczyniami krwionośnymi. Te czynniki są wytwarzane w wątrobie. Dzięku określonemu czasowi protrombinowemu można monitorować przebieg terapii lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi, np. pochodnymi kumaryny, które hamują wytwarzanie czynników krzepnięcia w wątrobie.

czas protrombinowy badanie krzepliwości krwi
Autor: Photos.com Ocena czasu protrombinowego bada układ krzepnięcia krwi.

Spis treści

 1. Czas protrombinowy: przygotowanie i przebieg badania krwi
 2. Normy wyników w badaniu czasu protrombinowego
 3. Czasu protrombinowy wyższy od normy
 4. Czas protrombinowy jest niższy od normy

Czas protrombinowy (PT) może być wyrażony na kilka sposobów. Czynnik protrombinowy może być wyrażony jako różnica w sekundach pomiędzy PT osoby badanej i osocza kontrolnego. PT można przedstawić jako procent aktywności protrombiny wyliczany z krzywej rozcieńczeń osocza prawidłowego. Tzw. wskaźnik Quicka przedstawia PT, jako procentowy wskaźnik czasu protrombinowego. Możliwy jest także współczynnik czasu protrombinowego wyrażony w sekundach oraz INR - międzynarodowy współczynnik znormalizowany. Wartość wskaźnika PT jest zależna od obecności we krwi fibrynogenu II, V, VII, X.

Czas protrombinowy: przygotowanie i przebieg badania krwi

Na pobranie krwi w celu ustalenia czasu protrombinowego należy zgłosić się na czczo - od ostatniego posiłku powinno upłynąć nie mniej niż 8 godzin. Krew pobiera się z żyły łokciowej.

Normy wyników w badaniu czasu protrombinowego

Norma: 13-17 sek. lub 0,9-1,3 INR (2-4 INR zakres terapeutyczny) lub 80-120 proc. (wskaźnik Quicka).

Czasu protrombinowy wyższy od normy

Wynik powyżej normy może występować w:

 • przypadku wrodzonych niedoborów czynników II, V, VII, X
 • przewlekłych chorobach miąższu wątroby
 • podczas leczenia antagonistami witaminy K
 • w niedoborach witaminy K
 • przy stosowaniu doustnych środków antykoagulacyjnych i niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • zatruciu pochodnymi kumaryny
 • DIC
 • przy znacznych niedoborach fibrynogenu
 • dysfibrynogenemiach
 • białaczkach
 • mocznicy
 • chorobie Addisona-Biermera

Czas protrombinowy jest niższy od normy

Skrócenie czasu protrombinowego ma miejsce:

 • w zakrzepicy
 • trombofilii
 • w okresie okołoporodowym
 • w zwiększonej aktywności czynnika VII