Co oznacza PDW? Podwyższone i obniżone PDW: przyczyny

PDW to wskaźnik anizocytozy płytek krwi w wynikach morfologii krwi. Parametr ten jest z pewnością mniej istotny od chociażby całkowitej liczby płytek krwi, nie powinno się go jednak całkowicie bagatelizować. Analiza PDW (w sytuacji, kiedy ocenia się je razem z innymi parametrami dotyczącymi płytek krwi) może bowiem doprowadzić do wysunięcia podejrzenia, że pacjent cierpi np. na niedokrwistość czy chorobę nowotworową.

PDW - wskaźnik anizocytozy płytek krwi
Autor: thinkstockphotos.com PDW to wskaźnik anizocytozy płytek krwi w wynikach morfologii krwi.

Spis treści

  1. Co to jest PDW?
  2. PDW: norma
  3. PDW: morfologia krwi
  4. Podwyższone PDW: przyczyny
  5. Obniżone PDW: przyczyny

Co to jest PDW?

PDW (skrót od angielskich słów Platelet Distribution Width) to po polsku wskaźnik anizocytozy płytek krwi, czyli trombocytów.

Co oznacza PDW?

PDW jest bezpośrednio powiązane z objętością płytek krwi, a mówiąc ściślej, wskaźnik ten informuje o tym, jakie jest zróżnicowanie objętości pomiędzy płytkami krwi obecnymi w badanej próbce krwi pacjenta.

Średnia objętość płytek krwi (parametr określany jako MPV – Mean Platelet Volume) sięga około 7,5-10,5 fl i PDW informuje, jaki odsetek trombocytów pacjenta odbiega swoją objętością od objętości przeciętnych płytek krwi.

PDW: norma

Typowo za normę PDW przyjmuje się przedział od 40 do 60%. Oznacza to, że 4 do 6 na 10 płytek krwi pacjenta odbiega objętością od objętości typowych płytek krwi.

Samodzielne obniżenie lub podwyższenie PDW nie ma zasadniczo żadnego znaczenia klinicznego. Wnioskować o istnieniu u pacjenta jakichś zaburzeń związanych z płytkami krwi można dopiero wówczas, kiedy to przeanalizowane zostaną wskaźnik anizocytozy płytek krwi, ale i co najmniej liczba płytek krwi oraz średnia objętość płytek krwi.

Kiedy odchyleniom wartości PDW towarzyszą odbiegające od normy wyniki wymienionych wyżej badań, to dopiero wtedy należy poszukiwać przyczyn takiego stanu.

Jak przygotować się do badania krwi?

PDW: morfologia krwi

PDW należy do jednego ze standardowych parametrów, które badane są podczas morfologii krwi. Warto tutaj jednak nadmienić, że zasadniczo żaden lekarz planujący ocenę aspektów związanych z płytkami krwi nie zleci pacjentowi tylko badania anizocytozy płytek krwi – aby móc cokolwiek powiedzieć o układzie płytkowym, PDW musi być bowiem oceniane razem z innymi parametrami płytkowymi. Wśród nich wspomnieć należy przede wszystkim o wymienionym już powyżej MPV, ale i o wskaźniku jeszcze ważniejszym, którym jest PLT (Platelet, czyli liczba płytek krwi).

Istnieją jednak pewne sytuacje, w których przypadku lekarze mogą szczególnie chcieć dokonać analizy płytek krwi u pacjenta. Do takich należy przede wszystkim występowanie u pacjenta różnorodnych objawów, które nasuwają podejrzenie istnienia u niego jakichś zaburzeń krzepnięcia krwi, takie jak np. tendencja do łatwego siniaczenia się, występowanie przedłużonych krwawień (np. na skutek urazu czy też po ekstrakcji zęba) czy też pojawianie się u chorego samoistnych krwawień z błon śluzowych.

Podwyższone PDW: przyczyny

Jeżeli PDW jest wyższe niż ustalona norma, to oznacza to, że więcej niż standardowo trombocytów odbiega objętością od typowej objętości płytek krwi.

Wysokie PDW

Podwyższone PDW należy zawsze oceniać wraz z MPV. Jeżeli wzrostowi wskaźnika anizocytozy płytek krwi towarzyszy zwiększenie MPV, to może to być spowodowane:

  • infekcją bakteryjną
  • plamicą małopłytkową
  • jakimś rodzajem białaczki.

Sytuacja odwrotna, czyli stan, gdzie zwiększone PDW występuje w połączeniu z obniżonym MPV, spowodowana jest całkowicie odmiennymi przyczynami. Prowadzić do takich wyników morfologii krwi mogą np. anemie (anemia aplastyczna czy anemia megaloblastyczna), a także mogą one wynikać z tego, że pacjent jest w trakcie leczenia choroby nowotworowej na drodze chemioterapii.

Obniżone PDW: przyczyny

Mniejsza od normy wartość PDW nie ma znaczenia klinicznego – wykazanie w badaniu, że wskaźnik anizocytozy płytek krwi pacjenta jest obniżony (szczególnie w sytuacji, kiedy nie towarzyszą temu jakiekolwiek inne odchylenia w morfologii krwi), zdecydowanie nie stanowi powodu do jakiegokolwiek niepokoju.

O autorze
Lek. Tomasz Nęcki
Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Wielbiciel polskiego morza (najchętniej przechadzający się jego brzegiem ze słuchawkami w uszach), kotów oraz książek. W pracy z pacjentami skupiający się na tym, aby przede wszystkim zawsze ich wysłuchać i poświęcić im tyle czasu, ile potrzebują.