Choroby wykluczające prawo jazdy. Sprawdź, przez które z nich nie zostaniesz kierowcą!

Choroby wykluczające prawo jazdy oznaczają, że nie wszyscy mogą jednak zasiąść za kierownicą samochodu. Są one przeszkodą w uzyskaniu uprawień do prowadzenia pojazdu, m.in. mogą niekorzystanie wpływać na zaburzenia uwagi i koncentracji. Dowiedz się, jakie choroby wykluczają uzyskanie prawa jazdy!

Choroby wykluczające prawo jazdy – przez które z nich nie zostaniesz kierowcą?
Autor: Getty Images

Spis treści

 1. Choroby wykluczające prawo jazdy: konieczne badania lekarskie przed kursem
 2. Choroby wykluczające prawo jazdy: jakie są dokładne przeciwwskazania?
 3. Choroby wykluczające prawo jazdy związane ze wzrokiem
 4. Choroby wykluczające prawo jazdy związane ze słuchem
 5. Choroby wykluczające prawo jazdy związane z układem ruchowym
 6. Choroby wykluczające prawo jazdy związane z układem sercowo-naczyniowym i oddechowym
 7. Choroby wykluczające prawo jazdy związane z układem nerwowym  
 8. Choroby wykluczające prawo jazdy związane z nerkami
 9. Choroby wykluczające prawo jazdy: cukrzyca
 10. Choroby wykluczające prawo jazdy związane z zaburzeniami psychicznymi
 11. Choroby wykluczające prawo jazdy: uzależnienie od alkoholu

Choroby wykluczające prawo jazdy są to problemy zdrowotne, które mogą utrudnić realizację marzenia o byciu kierowcą. Wielu kandydatów ubiegających się o prawo jazdy nawet nie wie o tym, że pewne choroby są przeciwwskazaniem do uzyskania tego dokumentu. O kryteriach zdrowotnych, jakie trzeba spełnić, można przeczytać w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kierowców i osób starających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. 

Choroby wykluczające prawo jazdy: konieczne badania lekarskie przed kursem

Jeśli chcemy ubiegać się o prawo jazdy, najpierw musimy wykonać badania lekarskie jeszcze przed rozpoczęciem kursu. Podczas wizyty lekarz oceni nasz stan zdrowia, wykonując rutynową kontrolę wzroku, słuchu, układu ruchowego, układu sercowo-naczyniowego i układu nerwowego. Do tego sprawdzi, czy nie występują inne dolegliwości i przewlekłe choroby m.in. obturacyjny bezdech podczas snu, niewydolność nerek, cukrzyca czy objawy uzależnienia od alkoholu. Lekarz musi też ocenić stan naszego zdrowia psychicznego.  

Kolejnym krokiem jest wypełnienie i podpisanie szczegółowej ankiety na temat stanu zdrowia. Dodatkowo jesteśmy zobowiązani złożyć oświadczenie, że w przypadku wystąpienia padaczki, napadu drgawek czy hipoglikemii (niedocukrzenia) ponownie zgłosimy się na badanie lekarskie! Podczas tej wizyty może okazać się, że potrzebna jest dodatkowa diagnostyka bądź ocena stopnia zaawansowania objawów chorobowych. Wówczas zostaniemy skierowani na konsultację do lekarza specjalisty lub psychologa.

Choroby wykluczające prawo jazdy: jakie są dokładne przeciwwskazania?

Lista przeciwwskazań do uzyskania prawa jazdy różni się w zależności od grupy kierowców. Pierwsza grupa to osoby, które zdobyły uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii A, A1, A2, AM, B, B1 i BE. Z kolei do drugiej grupy zalicza się kierowców  pojazdów kategorii C, CE, C1, C1E, D, D1, DE i D1E.

Choroby wykluczające prawo jazdy związane ze wzrokiem

Prawidłowa ostrość wzroku kierowcy jest niezwykle ważna podczas prowadzenia pojazdu. W pierwszej grupie powinna ona wynosić nie mniej niż 0,5 (w razie konieczności  z korekcją) przy patrzeniu obuocznym, a pole widzenia co najmniej 120 st. Jeśli chodzi o drugą grupę, to wymagana jest ostrość widzenia 0,8 dla oka lepiej widzącego i przynajmniej 0,1 dla oka słabszego (w ostateczności z korekcją nieprzekraczającej ±8 dioptrii). Natomiast poziom pola widzenia obuocznego powinien wynosić co najmniej 160 st. Oprócz tego w drugiej grupie wymagane są jeszcze:

 • prawidłowe widzenie stereoskopowe i zmierzchowe,
 • brak diplopii (tzw. podwójnego widzenia),
 • wrażliwość na kontrast i olśnienie,
 • prawidłowe rozpoznawanie barw.
Badaj się i lecz - Cukrzyca

Choroby wykluczające prawo jazdy związane ze słuchem

Ubytek częściowy albo całkowity słuchu nie stanowi przeciwwskazana do kierowania pojazdami grupy 1. Niemniej może uniemożliwić uzyskanie prawa jazdy kierowcom z grupy 2. Ponieważ konieczna jest ocena słyszalności szeptu w uchu lepiej słyszącym przynajmniej z odległości 1 m (w razie potrzeby z aparatem słuchowym albo implantem ślimakowym).

Choroby wykluczające prawo jazdy związane z układem ruchowym

Dysfunkcja w obrębie układu ruchowego stwierdzona u kandydata może wykluczyć z ubiegania się o prawo jazdy. Lekarz musi ocenić, czy stanowi ona zagrożenie dla przyszłego kierowcy oraz innych uczestników ruchu drogowego. Jeśli ta dysfunkcja stwarza ona niebezpieczeństwo, to trzeba liczyć się z tym, że kandydat starający się o prawo jazdy zostanie zdyskwalifikowany.  

Choroby wykluczające prawo jazdy związane z układem sercowo-naczyniowym i oddechowym

O tym, czy kandydat otrzyma prawo jazdy, decydują choroby, które niosą ze sobą ryzyko nagłej niewydolności układu sercowo-naczyniowego lub oddechowego i osłabienia funkcji mózgowych. Kandydaci na kierowców borykający się z dolegliwościami, tj. arytmia, niedokrwienie mięśnia sercowego, nieprawidłowe ciśnienie tętnicze krwi, wszczepiony symulator serca czy obturacyjny bezdech podczas snu, mogą prowadzić samochód, jeśli będą poddawać się regularnym badaniom kontrolnym.

Choroby wykluczające prawo jazdy związane z układem nerwowym  

Każdy kandydat ubiegający się o prawo jazdy jest też diagnozowany pod kątem chorób neurologicznych. Prawo jazdy w grupie 1 wydaje się osobom chorującym na padaczkę, jeśli udokumentują, że nie miały napadu od co najmniej dwóch lat.

Choroby wykluczające prawo jazdy związane z nerkami

Zasiąść za kierownicą nie mogą osoby, które cierpią na ostrą niewydolność nerek. Jeśli chodzi o niewydolność przewlekłą nerek, to potrzebna jest opinia specjalisty uwzględniająca m.in. stopień zaawansowanej choroby.

Choroby wykluczające prawo jazdy: cukrzyca

O uzyskanie lub przedłużenie prawa jazdy mogą ubiegać się osoby z cukrzycą pod warunkiem, że regularnie kontrolują swoją chorobę. Dodatkowo dysponują pozytywną opinią lekarza o stanie zdrowia.

Choroby wykluczające prawo jazdy związane z zaburzeniami psychicznymi

Osoby ciepiące na zaburzenia psychiczne nie należą do tych kandydatów, którzy nie mogą starać się o prawo jazdy. Muszą oni przedstawić pozytywną opinię lekarza prowadzącego. Niemniej istnieje grupa chorób, która wyklucza wydanie dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem. Zalicza się do nich m.in. niedorozwój umysłowy oraz poważne zaburzenia zachowania i osobowości.

Choroby wykluczające prawo jazdy: uzależnienie od alkoholu

Automatyczna dyskwalifikacja w ubieganiu się o prawo jazdy nastąpi, jeśli kandydat jest uzależniony od alkoholu. Ta osoba ma szansę na zdobycie tego dokumentu pod dwoma warunkami:

 1. nie spożywa napojów wysokoprocentowych od co najmniej roku,
 2. jest pod stałą kontrolą terapeuty.

Przeciwwskazanie do otrzymania dokumentu w grupach kierowców 1 i 2 stanowi także uzależnienie od substancji psychotropowych.

Sonda
Co o tym sądzisz?