Zwolnienia lekarskie: co trzeba wiedzieć o L4?

Zwolnienia lekarskie: co trzeba wiedzieć o L4?
Autor: GettyImages Kiedy zachorujesz, należy ci się zwolnienie lekarskie i wypłata wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Kiedy zachorujesz, należy ci się zwolnienie lekarskie i wypłata wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Aby wrócić do zdrowia, potrzebny jest ci spokój i odpoczynek. Badający cię lekarz, niezależnie od miejsca konsultacji i formy zatrudnienia (placówka podstawowej opieki zdrowotnej, specjalista, placówka prywatna), może wypisać ci zwolnienie.

Zwolnienie lekarskie wystawia się za okres od dnia wizyty lub od dnia następnego. Jeśli jednak lekarz uzna, że bez wątpienia pacjent był niezdolny do pracy także w poprzednie dni, może wystawić zwolnienie obejmujące maksymalnie 3 dni poprzedzające badanie.

UWAGA! Do wystawienia dokumentu będzie potrzebny twój numer PESEL, twój NIP i NIP pracodawcy.

To druk ścisłego zarachowania, który jest usprawiedliwieniem nieobecności w pracy i jednocześnie stanowi podstawę do wypłacenia zasiłku chorobowego za czas, kiedy nie wykonujesz swoich służbowych obowiązków. Zaświadczenie jest wypisywane w trzech samokopiujących się egzemplarzach. Pierwsza – czerwona kopia jest wysyłana do ZUS, drugą – zieloną otrzymuje pacjent, aby dostarczyć do pracodawcy. Na tej kopii nie jest widoczny numer statystyczny choroby (czyli nikt w zakładzie pracy nie będzie wiedział, jaki problem medyczny jest przyczyną twojej nieobecności). Takie informacje są bowiem poufne i objęte tajemnicą lekarską. Trzecia kopia zwolnienia pozostaje u lekarza.

Polacy na L4 spędzają prawie 280 mln dni rocznie. Głównie z powodu depresji

Źródło: lifestyle.newseria.pl

Zwolnienie lekarskie - ważne są terminy

O niezdolności do pracy trzeba poinformować pracodawcę jak najszybciej, nie później niż w drugim dniu nieobecności. Można to zrobić osobiście, telefonicznie, faksem lub pocztą internetową.

UWAGA! Spóźnienie w dostarczeniu zwolnienia może spowodować obniżenie zasiłku chorobowego o 25 proc.

Taką informację może także w naszym imieniu przekazać inna osoba. Bez konsekwencji prawnych 2-dniowy termin może być przekroczony na przykład wtedy, gdy pracownik jest obłożnie chory lub nie ma bliskich, którzy mogliby o tym powiadomić. Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć do pracy najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia. Druk możesz też przekazać listownie lub przez kuriera.

Choroba w rodzinie

Można też dostać zwolnienie na opiekę nad chorym dzieckiem, rodzicem lub małżonkiem. Na dzieci do 14. roku życia (niezależnie od ich liczby) przysługuje 60 dni zwolnienia w ciągu roku. Na dzieci powyżej 14. roku życia i innych członków rodziny można otrzymać rocznie 14 dni zwolnienia. Za czas nieobecności w pracy z powodu opieki przysługuje 80 proc. wynagrodzenia. Zwolnienie zawsze wystawia lekarz opiekujący się chorym. W razie zgubienia zwolnienia należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza, który je wystawił. Sporządzi on wypis z kopii zwolnienia, którą ma obowiązek przechowywać w dokumentacji. Wypis jest traktowany jak oryginał.

Walcz z chorobą - nie pracuj

O tym, czy w czasie choroby musisz leżeć, czy też możesz chodzić, decyduje lekarz prowadzący. Nakaz leżenia w łóżku lub możliwość chodzenia są oznaczone kodem, który jest czytelny dla pracodawcy. Chodzący chorzy bez obaw mogą opuszczać mieszkanie, zwłaszcza że często wymaga tego terapia (na przykład zastrzyki). W czasie zwolnienia nie można jednak chodzić do pracy ani wykonywać jej w domu. Zgodnie z kodeksem pracy wykonywanie pracy zarobkowej powoduje utratę prawa do wynagrodzenia lub zwolnienie bez wypowiedzenia. Dotyczy to całego czasu, na jaki wystawione jest zwolnienie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.