Recepty i leki

NFZ

Wszystko o receptach i ich realizacji

Recepty i refundacja leków

Na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub felczera otrzymasz leki podstawowe, leki uzupełniające oraz leki recepturowe za odpłatnością:

  • ryczałtową – za leki podstawowe (są to wybrane leki ratujące życie oraz niezbędne dla terapii. Obowiązuje na nie odpłatność 3,20 zł) i recepturowe. Opłata ryczałtowa nie może przekraczać 0,5 proc. minimalnego wynagrodzenia w przypadku leku podstawowego i 1,5% w przypadku leku recepturowego.
  • w wysokości 30 proc. lub 50 proc. ceny leku - za leki uzupełniające (są to wybrane leki uzupełniające działanie leków podstawowych).

Pacjenci cierpiący na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzeni umysłowo, a także chorujący na niektóre choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte, otrzymują leki i wyroby medyczne przepisane na powyższych zasadach lub bezpłatnie.

Recepta jest ważna przez 30 dni. Wyjątek stanowią jedynie:

  • recepty na antybiotyki i recepty wystawione w ramach pomocy doraźnej - 7 dni,
  • recepty na preparaty immunologiczne i leki sprowadzane z zagranicy, dla indywidualnych użytkowników - 60 dni.

Zamiana leku na tańszy odpowiednik

Na leki podstawowe, uzupełniające i recepturowe obowiązuje limit ceny leku. Jeśli cena przepisanego leku przekracza limit, wówczas aptekarz może ci wydać lek pobierając dopłatę w wysokości różnicy między ceną wydawanego leku a wysokością limitu ceny.

o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena nie przekracza limitu ceny. Nie dotyczy to sytuacji, w której na recepcie jest adnotacja, że przepisanego leku nie można zamienić na żaden inny.

Jeżeli lekarz przepisał ci lek, którego cena przekracza limit refundacji, a preparat ten ma tańszy odpowiednik, aptekarz ma obowiązek poinformować cię, że możesz wykupić tańszy lek,

Komu przysługują darmowe leki

  • Inwalidom wojennym, ich współmałżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu, oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych, uprawnionym do renty rodzinnej, a także osobom represjonowanym, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolem "Rp" i wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Muszą oni okazać lekarzowi albo felczerowi wystawiającemu receptę dokument potwierdzający przysługujące uprawnienie. Osoba wykupująca lek ma obowiązek przedstawić dokument osoby uprawnionej potwierdzający to uprawnienie.
  • Zaopatrzenie w bezpłatne leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających przysługuje także inwalidom wojskowym.
  • Osobom posiadającym tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Muszą one przedstawić legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”.
NFZ, Ministerstwo Zdrowia
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE