Syndrom Genovese, czyli umarła, bo nikt jej nie pomógł

Patrycja Szeląg-Jarosz, Centrum Rozwoju Osobistego i Usług Psychologicznych BUSOLA

Syndrom Genovese często nazywany rozproszeniem odpowiedzialności to zjawisko psychologiczne, występujące w sytuacjach kryzysowych, w których uczestniczy więcej niż jedna osoba obserwująca. W uproszczeniu ukazuje ona następującą prawidłowość: im więcej osób obserwujących sytuacje kryzysową, wymagającą udzielenia komuś pomocy, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że w rezultacie ktoś podejmie działania pomocowe. Skąd wzięła się nazwa syndromu Genovese?

Najnowsze artykuły