Historia medycyny dla każdego

W jakim stopniu biegunka męcząca Napoleona pod Waterloo przesądziła o losach wielkiej bitwy? Jaki wpływ na obecny świat miało to, że w Jałcie w 1945 roku o jego losie decydowało trzech przywódców państw, a każdy z nich chory na nadciśnienie, prowadzące do zmian osobowości, osłabienia pamięci i zaniku inteligencji? Ile osób straciłoby życie, gdyby Ludwik Pasteur czekał z wprowadzeniem szczepień przeciw wściekliźnie na naukowe uzasadnienie tej metody?

Najnowsze artykuły