WOŚP przekaże oddziałom ratunkowym specjalistyczny sprzęt dla dzieci

2014-01-09 14:33

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już po  raz 22! W tym roku wolontariusze kwestować będą na zakup specjalistycznego sprzętu z zakresu dziecięcej medycyny ratunkowej. Pieniądze zebrane podczas Wielkiego Finału 12 stycznia 2014, uzupełnią regionalne centra urazowe w aparaturę i sprzęt ratujący życie najmłodszych. Cześć zebranych środków Fundacja przeznaczy na zakup aparatury dla oddziałów geriatrycznych.

Geriatria uzyska wsparcie WOŚP
Autor: Photos.com

WOŚP dla dziecięcej medycyny ratunkowej

Rocznie 1500 dzieci umiera z powodu urazów. Dziś leczenie najmłodszych odbywa się głównie w specjalistycznych Oddziałach Ratunkowych (SOR-ach), przystosowanych głównie do ratowania życia osób dorosłych. System działania oddziałów medycyny ratunkowej dla dzieci od lat nie uległ zmianie i opiera się  głównie na oddziałach chirurgii dziecięcej. Dlatego mali pacjenci z ciężkimi obrażeniami trafiają najczęściej do szpitali, zamiast do specjalistycznych centrów urazowych, dysponujących aparaturą przeznaczoną specjalnie dla ratowania dzieci.

W Polsce funkcjonuje tylko kilkanaście ściśle pediatrycznych szpitalnych oddziałów ratunkowych, a niektóre są wręcz zamykane ze względu na brak odpowiedniego wymaganego przepisami sprzętu. Wielu szpitalom brakuje odpowiednio wyposażonych środków transportu, aby po wstępnym zaopatrzeniu przekazać w szybki i bezpieczny sposób dziecko po urazie do specjalistycznego ośrodka pełniącego rolę centrum urazowego dla dzieci - mówi Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński.

Celem WOŚP w tym roku jest zebranie środków na zakup m.in. wielonarządowych tomografów komputerowych, RTG przyłóżkowych, RTG z ramieniem C i monitorem, zakup ambulansów do transportu dzieci oraz doprowadzenie do zmian organizacyjnych w systemie medycyny ratunkowej dla dzieci.

Orkiestra zagra także dla seniorów

Zwrócenie większej uwagi społeczeństwa na problemy najstarszych osób oraz deklaracje tworzenia nowych oddziałów geriatrycznych, płynące od środowisk medycznych skłoniły Fundację WOŚP do przeznaczenia części zebranych środków na doposażenie i wyposażenie nowych oddziałów geriatrycznych.

Materiały prasowe