U tych kobiet menopauza może się opóźnić. Wykazano związek z rodzajem pracy

2022-03-24 8:36

Od dawna wiadomo, że praca zmianowa negatywnie wpływa na stan zdrowia, a rozregulowanie rytmu okołodobowego może doprowadzić m.in. do zdarzeń wieńcowych, wrzodów żołądka, a nawet do cukrzycy typu 2 i niektórych nowotworów. Najnowsze badania sugerują, że praca na zmiany może mieć również wpływ na termin naturalnej menopauzy. Ich wyniki opublikowano w Menopause, czasopiśmie The North American Menopause Society.

U tych kobiet menopauza może się opóźnić. Wykazano związek z rodzajem pracy
Autor: Getty Images

Jak wskazują statystyki, praca zmianowa to codzienność blisko 20 proc. osób aktywnych zawodowo, bo tyle właśnie osób pracuje w taki sposób w Europie i w Ameryce Północnej. I mimo, że ze względów ekonomicznych jest to konieczne rozwiązanie, naukowcy od dawna ostrzegają, że wiąże się ona z konsekwencjami dla zdrowia, których nie sposób lekceważyć. To przede wszystkim wyższe ryzyko zdarzeń wieńcowych, ale również wrzodów żołądka, zachorowania na cukrzycę typu 2, nowotwór prostaty, piersi, czy jelita grubego.

Praca na zmiany wpływa na jajniki 

Jak do tej pory niewiele było badań wyjaśniających możliwy związek między pracą na zmiany a wiekiem kobiet w okresie naturalnej menopauzy. Takie badanie przeprowadzili niedawno naukowcy z Kanady.

Była to praca oparta na wtórnej analizie danych niemal 3700 kobiet przed menopauzą, a jej celem było zbadanie związku między pracą zmianową a przesunięciami wieku, w którym dochodzi do menopauzy. Jego wyniki udowodniły, że istnieje wyraźny związek między pracą zmianową, a opóźnieniem menopauzy. 

Jak przypuszczają badacze, przyczyną tego opóźnienia mogą być zakłócenia rytmu dobowego, mające wpływ na płodność, a także nadmierna ekspozycja na sztuczne światło, która doprowadza do blokowania wydzielana melatoniny, a to z kolei może skutkować zaburzeniami czynności jajników.

Poradnik Zdrowie: menopauza

Styl życia również ma znaczenie 

Co decyduje o tym, że menopauza może pojawić się zbyt wcześnie, albo nadmiernie się opóźnić? Przyczyny tego zjawiska są od lat badane przez naukowców. We wcześniejszych badaniach naukowcy skupili się na analizie przyczyn zarówno przedwczesnej, jak i opóźnionej menopauzy - z uwagi na to, że zarówno wczesna, jak i późna menopauza mogą stanowić ryzyko wystąpienia różnych chorób, w tym także nowotworowych.

Wskazali, że z wcześniejszą menopauzą związane były m.in. takie czynniki, jak brak partnera, niskie dochody, a także palenie papierosów oraz choroby układu krążenia, z kolei opóźniała ją otyłość, spożywanie alkoholu oraz właśnie praca zmianowa.

Zdaniem autorów wcześniejszych analiz możliwym wyjaśnieniem faktu, że praca zmianowa może opóźniać menopauzę, jest wspomniane już zakłócenie naturalnych rytmów dobowych, wpływające na procesy regulacyjne podwzgórza, aczkolwiek nie wykluczają, że przyczyną opóźnienia menopauzy może być również przewlekły stres, niepewność związana z sytuacją ekonomiczną lub nadużywanie substancji pobudzających. Dlatego konieczne są dalsze badania, które pozwolą w pełni zrozumieć ten związek.