Te dwa kluczowe objawy mogą zwiastować demencję. Pozornie nie są z nią związane

2022-10-05 14:47

Naukowcy z Monash University odkryli, że wystąpienie dwóch niepozornych symptomów może wskazywać na rozwój demencji jeszcze przed pojawieniem się standardowych objawów. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.

demencja
Autor: Getty Images

Wolny chód i słaby chwyt dłoni związane z ryzykiem demencji

Naukowcy wzięli pod lupę dane pochodzące od ponad 18 tys. początkowo zdrowych osób dorosłych, głównie w wieku 70 lat i starszych. Odkryli, że połączenie wolnego chodu i słabej siły chwytu dłoni wiązało się z aż o 79 proc. większym ryzykiem demencji i o 43 proc. większym ryzykiem zaburzeń funkcji poznawczych.

Poradnik Zdrowie: demencja

Z biegiem czasu wykazano, że ryzyko demencji lub pogorszenia funkcji poznawczych było najwyższe, gdy doszło do spowolnienia chodu i osłabienia chwytu dłoni jednocześnie. Okres tych analiz trwał prawie 5 lat. Odnotowano wówczas o 89 proc. zwiększone ryzyko demencji i o 55 proc. zwiększone ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych.

Naukowcy po raz pierwszy zbadali te dwie miary fizyczne razem, aby ocenić ich sumaryczny związek ze zmianami funkcji poznawczych.

Do 2050 r. liczba chorych na demencję potroi się

W trakcie badania u 2773 uczestników wystąpił spadek funkcji poznawczych, a u 558 doszło do rozwoju demencji. Odkrycia te mają istotny wpływ nie tylko na diagnozowanie, ale także podjęcie wczesnej interwencji w leczeniu demencji. Według szacunków, na całym świecie liczba osób żyjących z demencją potroi się w ciągu kolejnych trzech dekad, a zatem w 2050 r. będą to prawie 153 mln osób.

Dr Suzanne Orchard, główna autorka tego badania i pracownik naukowy z Monash University's School of Public Health and Preventive Medicine twierdzi, że ​​badania wykazały istotny związek między związanym z wiekiem spadkiem funkcji poznawczych a zdrowiem fizycznym.

„Słaba sprawność fizyczna może być wskaźnikiem przyszłego ryzyka pogorszenia funkcji poznawczych i rozwoju demencji, a zatem zrozumienie tego związku może poprawić wczesne wykrywanie i strategie zapobiegania” – powiedziała dr Orchard. „Chociaż obecnie nie ma lekarstwa na demencję, jeśli zostanie wcześnie zidentyfikowana, można wdrożyć strategie leczenia, aby spowolnić jej postęp i opanować objawy” - dodała.

Według dr Orchard, proste oceny siły uścisku i szybkości chodu mogą zostać przyjęte przez lekarzy rodzinnych jako pomoc we wczesnej identyfikacji ryzyka demencji i ustalić ścieżki leczenia pacjentów.

Badacze sprawdzili szybkość chodu mierzoną w czasie chodzenia w normalnym tempie, a siłę chwytu oceniano za pomocą ręcznego urządzenia do pomiaru siły. Następnie te fizyczne wzorce zostały porównane z funkcjami poznawczymi uczestników. W ostatecznych wynikach wzięto pod uwagę:  wiek, płeć, wykształcenie, sytuację życiową, pochodzenie etniczne, początkowy poziom poznawczy uczestników, a także to, czy cierpieli na depresję, czy palili tytoń, spożywali alkohol oraz czy chorowali na cukrzycę.