Tak alkohol niszczy psychikę. Uzależnieni częściej doświadczają myśli samobójczych

2022-03-15 12:48

W świetle nowych badań łączących szkodliwe picie ze zwiększonym ryzykiem samobójstwa, pojawiają się głosy wzywające do zmian w strategii zapobiegania samobójstwom.

alkoholizm
Autor: Getty Images

Nadużywanie alkoholu zwiększa ryzyko śmierci samobójczej

Niedawne badanie opublikowane w Journal of Psychiatry wykazało, że zaburzenie spożywania alkoholu, charakteryzujące się nadużywaniem lub uzależnieniem od alkoholu znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia myśli samobójczych u dorosłych.

Czytaj też: 

Przeanalizowano dane 1265 dzieci urodzonych w 1977 roku z badania Christchurch Health and Development (CHDS). Informacje dotyczące badanej grupy zebrano w kilku etapach, gdy uczestnicy byli w wieku od 18 do 40 lat. Odkryto, że uzależnienie od alkoholu prawie potroiło ryzyko myśli samobójczych

Zwiększone ryzyko zaobserwowane w trakcie tych analiz, potwierdza wyniki wcześniejszych międzynarodowych badań łączących szkodliwe picie z myślami samobójczymi. Nadużywanie alkoholu jest jednym z największych czynników ryzyka samobójstwa oraz drugim co do wielkości czynnikiem wpływającym na ogólny wskaźnik samobójstw po głębokim zaburzeniu depresyjnym.

Ile czasu przed badaniem nie pić alkoholu oraz inne zasady przy morfologii krwi

Stanowisko WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podkreśla, że ​​szkodliwe picie jest istotnym czynnikiem ryzyka myśli samobójczych. Strategia zapobiegania samobójstwom nie obejmuje jednak żadnych interwencji związanych z alkoholem. Wyniki tego badania powinny sprowokować podjęcie zdecydowanych działań, które mogłyby pomóc w zmniejszeniu szkód związanych z alkoholem, w szczególności ograniczyć ryzyko samobójstwa.