Tacy mężczyźni częściej są narcyzami. "Syndrom niskiego mężczyzny" jednak istnieje

2022-12-13 11:02

"Kompleks Napoleona" to zjawisko jak najbardziej prawdziwe - ustalili badacze z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wielu niskich panów częściej wykazuje cechy tak zwanej "Ciemnej Triady" - psychopatię, narcyzm i makiawelizm - które wzmagają w nich poczucie siły. Dzięki temu sprawiają wrażenie potężniejszych mimo swojego wzrostu. Agresywną postawą rekompensują sobie niski wzrost i niskie poczucie wartości.

Tacy mężczyźni częściej są narcyzami. Syndrom niskiego mężczyzny jednak istnieje
Autor: Getty Images Tacy mężczyźni częściej są narcyzami. "Syndrom niskiego mężczyzny" jednak istnieje

Kompleks Napoleona nazywany również "syndromem niskiego mężczyzny" kub kompleksem wzrostu, to popularne przekonanie, że osoby niskiego wzrostu kompensują go sobie agresywną postawą. Określenie to powstało na cześć francuskiego cesarza Napoleona Bonaparte, który według różnych relacji historycznych miał 160-168 cm wzrostu. Przyjęło się mówić, że swój niewielki wzrost rekompensował ogromnym pragnieniem wojen, podbojów i władzy, a także agresywnym zachowaniem.

Przez lata sądzono, że kompleks Napoleona to mit i stereotyp. Najnowsze badanie dostarcza jednak dowodów na istnienie takiego kompleksu u osób, u których występują cechy Ciemnej Triady - czyli psychopatia (określana jako bezduszność, skłonności przestępcze), narcyzm (zawyżone poczucie własnej wartości) oraz makiawelizm (dwulicowość, cynizm).

Związek między tymi cechami zbadał zespół naukowców, a główną autorką badania była Monika A. Kozłowska z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poradnik Zdrowie: kiedy iść do psychologa?

Zbadano, jak wzrost wpływa na niektóre cechy charakteru

Naukowcy dowiedli, że pewne cechy charakteru mężczyzn są związane z ich niskim wzrostem. Dane wykorzystane w badaniu zebrano w ramach innego, większego projektu, którego celem było zrozumienie cech Ciemnej Triady i obrazu ciała.

Początkowa próba badawcza składała się z 420 dorosłych osób (265 mężczyzn i 155 kobiet) z USA, po badaniu przesiewowym jednak całkowita liczba uczestników wyniosła 367 (233 mężczyzn, 134 kobiety), w wieku od 20 do 72 lat.

Uczestnicy badania wypełniali kwestionariusz, w którym zamieszczono m.in. takie określenia, jak "mam tendencję do manipulowania innymi, aby postawić na swoim".

Na podstawie odpowiedzi uczestników określano następnie, w jakim stopniu wykazują oni zachowania narcystyczne, psychopatyczne oraz makiawelistyczne.

Respondenci byli poproszeni również o podanie informacji o swoim wzroście i określenia, czy są z niego zadowoleni, czy też się nim przejmują - i jak bardzo.

Niscy mężczyźni bywają bardziej agresywni

Analiza pokazała, że wszyscy badani uzyskali wyższe wyniki dla wszystkich cech "ciemnej triady", jednak tylko mężczyźni mieli silne skłonności narcystyczne. "Niżsi mężczyźni mogą domagać się szacunku, zdobywać zasoby i imponować romantycznym partnerom swoimi cechami" – zauważają naukowcy.

Jak skomentowała główna autorka badania, Monika A. Kozłowska: "Niżsi mężczyźni mogą wykazywać pośrednie zachowania agresywne w stosunku do wyższych mężczyzn, wykazywać elastyczność behawioralną w zabezpieczaniu zasobów, gdy są mniej konkurencyjni fizycznie, i częściej są zazdrośni o swoich romantycznych partnerów".

Wyniki badania opublikowano na łamach czasopisma "Personality and Individual Differences".