Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora - jak uzyskać pomoc?

2020-10-30 14:01

Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - co musisz wiedzieć? Jak skorzystać z pomocy, gdzie zadzwonić jakiego rodzaju wsparcia mogą oczekiwać seniorzy? Sprawdź.

Jesteś samotnym seniorem? Tu otrzymasz pomoc!
Autor: Getty images

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora powstał w bardzo szczytnym celu. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Program jest realizowany przez lokalne ośrodki pomocy społecznej. Gminy, które to mają zadbać o seniorów, będą mogły skorzystać z dofinansowania. Na realizację dofinansowania przeznaczono kwotę 100 mln zł.

Uwaga! Program Korpusu Wsparcia Seniora jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?

  • Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11
  • Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
  • Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
  • Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior

Docelowo objętych wsparciem może być około 4,5 mln Seniorów powyżej 70 roku życia.

Polecamy: Orlen, PKO i Lotos wybudują szpitale tymczasowe

Ile osób faktycznie skorzystało ze wsparcia?

Dane na 30.10.2020

- Prosimy o to, aby w tym trudnym czasie pozostali w domu. My zobowiązujemy się do tego, że o państwa zadbamy - zapewniła minister rodziny Marlena Maląg. Przypomniała, że z myślą o potrzebujących pomocy seniorach powołano Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. W jego ramach działa specjalna, bezpłatna infolinia 22-505-11-11. Minister poinformowała, że do tej pory skorzystało z niej 6,5 tys. seniorów.

- Przygotowaliśmy rozwiązania organizacyjno-finansowe. To przedsięwzięcie realizujemy wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego, z Ośrodkami Pomocy Społecznej, ale na to też są potrzebne środki. 100 mln zł rządowych środków przegotowanych przez Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zostało przekazanych poprzez wojewodów, abyśmy sprawnie i skutecznie mogli realizować ten program - mówiła o programie.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby.

Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

Więcej: Konferencja premiera: Aborcja i epidemia. Państwo zwiększa bazę łóżek