Rząd zapłaci za pomoc nad chorym sąsiadem? Wiemy, na czym polega nowa forma opieki

2023-09-29 13:07

Najnowszy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej wchodzi w życie 1 listopada. Natomiast na szczególną uwagę zasługuje jeden konkretny zapis. Chodzi o pomoc sąsiedzką, ściślej mówiąc świadczenie usług opieki. Sprawdzamy na czym ma polegać nowelizacja przepisów i kto będzie czerpał największe korzyści.

Rząd zapłaci za pomoc nad chorym sąsiadem? Wiemy, na czym polega nowa forma opieki
Autor: Fot. Getty Images

Zgodnie z zapowiedzią rządu najnowsza forma wsparcia będzie skierowana głównie do osób starszych, które potrzebują opieki, ale z różnych względów nie mogą liczyć na pomoc bliskich. Będą to proste zajęcia takie jak robienie zakupów, czy sprzątanie. Tego rodzaju wsparcie wiąże się z gratyfikacją finansową. Analizujemy treść ustawy.

Seniorze, nie daj się oszukać! Akcja policyjna

Opieka sąsiedzka - zasady nowego rozwiązania

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nieustannie dzieli się w mediach społecznościowych swoją aktywnością na rzecz seniorów. Ostatnio opublikowano zestawienie dotyczące tego co rząd zrobił dla tej grupy społeczeństwa. Okazuje się, że od 1 listopada wejdzie w życie kolejna zmiana w przepisach. Mowa o usługach sąsiedzkich.

- Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem - czytamy w treści ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1693).

W uproszczeniu oznacza to, że pomóc może nie tylko sąsiad zza płotu, ale także inna osoba, która mieszka w bliskim otoczeniu seniora. Wyklucza się jednak członków rodziny, czy współmałżonków mieszkających oddzielnie.

Jak zostać opiekunem sąsiada? Wystarczy kilka kroków

Zgodnie z nowymi przepisami usługi opieki sąsiedzkiej muszą opierać się na ustalonych wcześniej warunkach. Osoba zgłaszająca chęć niesienia pomocy musi zgłosić się do lokalnego urzędu miasta lub gminy i wypełnić stosowne dokumenty.

Opiekunem może zostać osoba spełniająca poniższe kryteria:

  • jest pełnoletnia,
  • nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
  • nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
  • złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług,
  • zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
  • ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
  • została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
  • została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

Rada gminy określa  szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i ich zakres oraz sposób rozliczania. Ponadto przepisy uwzględniają zmianę dotyczącą tego, czy opiekunem ostatecznie może być osoba z rodziny, czy małżonek mieszkający oddzielnie. O rozszerzeniu katalogu decyduje wspomniany organ.