Rewolucja w POZ od 1 lipca. Ogromne ułatwienia dla pacjentów

2022-06-30 7:50

Od 1 lipca lekarz rodzinny będzie uprawniony do wystawienia skierowania na dodatkowe badania, ale to nie wszystko. Od jutra w placówkach POZ pacjenci będą mogli wykonać dziewięć dodatkowych badań diagnostycznych, na które kierowali dotąd tylko lekarze specjaliści. Będą finansowane z osobnego, tzw. "małego" budżetu powierzonego.

POZ
Autor: Getty Images

Zmiany w POZ od 1 lipca

Od 1 lipca w przychodniach POZ będzie można wykonać dziewięć dodatkowych badań diagnostycznych, na które kierowali dotąd tylko lekarze specjaliści. 

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował 29 czerwca zarządzenie, z którego dowiadujemy się, jakie stawki wyznaczono za poszczególne badania. Kwoty wahają się od 12 do 61 zł.

NFZ na realizację pierwszego etapu rozszerzonego pakietu badań planuje wydać do końca tego roku 95 mln 143 tys. 578 złotych. 

Poradnik Zdrowie: jakie badania zrobić po 50 r.ż.?

Rozszerzony pakiet badań diagnostycznych w POZ. Ile NFZ zapłaci za badania?

Rozszerzony pakiet badań diagnostycznych, jakie będzie można wykonać w POZ obejmuje dziewięć nowych pozycji. NFZ tak wycenił poszczególne świadczenia:

  • ferrytyna - 20 zł
  • witamina B12 - 21 zł
  • kwas foliowy - 16 zł
  • anty–CCP - 57 zł
  • CRP - szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6 r.ż.) - 14 zł
  • przeciwciała anty-HCV - 22 zł
  • Antygen H. pylori w kale – test kasetkowy - 23 zł
  • Antygen H. pylori w kale – test laboratoryjny - 61 zł
  • Strep-test - 12 zł.

Dziennik Gazeta Prawna na podstawie rozmów z laboratoriami i lekarzami oszacowała, że stawki, jakie zaoferował NFZ są wyższe niż to, co gabinety będą musiały zapłacić laboratorium. 

Kolejne zmiany planowane na jesieni

Na jesieni pakiet badań prawdopodobnie ponownie zostanie poszerzony, m.in. o badania z obszaru kardiologii, jak echo serca, EKG wysiłkowe, oznaczanie albuminurii w moczu, a także z kręgu endokrynologii, jak przeciwciała przeciwtarczycowe i biopsja aspiracyjna cienkoigłowa. Nowe zarządzenie nie uwzględnia badań kardiologicznych i endokrynkologicznych.

Istnieje także możliwość, że w kolejnym rozszerzeniu pojawi się też badanie spirometryczne, które wraz z próbą rozkurczową pozwoliłoby lekarzowi POZ zdiagnozować przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.