Renta szkoleniowa z ZUS. Mało znane świadczenie, które może zmienić twoje życie

2024-02-29 14:43

W polskim systemie ubezpieczeń społecznych istnieje świadczenie, o którym mało kto wie, a które może znacząco wpłynąć na życie osób niezdolnych do pracy w swoim dotychczasowym zawodzie. Mowa o tzw. rencie szkoleniowej z ZUS, która wynosi obecnie prawie 1200 zł miesięcznie i od 1 marca 2024 roku będzie wynosić jeszcze więcej.

Renta szkoleniowa z ZUS. Mało znane świadczenie, które może zmienić twoje życie
Autor: Getty Images

To wsparcie finansowe może być przyznawane nawet przez 36 miesięcy, co stanowi znaczącą pomoc dla osób, które z różnych powodów muszą zmienić kwalifikacje zawodowe.

Poradnik Zdrowie: Żyję z epilepsją, cz. 2

Czym jest renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa to świadczenie, które ma na celu wspieranie osób niezdolnych do pracy w ich dotychczasowym zawodzie poprzez finansowanie procesu przekwalifikowania zawodowego. Kwota renty szkoleniowej wynosi 75% podstawy wymiaru renty, jednak nie mniej niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która obecnie wynosi 1191,33 zł. Po planowanej od 1 marca 2024 roku waloryzacji najniższa renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy wzrośnie do 1335,72 zł.

Kto może skorzystać z renty szkoleniowej?

Świadczenie to adresowane jest do osób, które na skutek orzeczenia lekarskiego muszą zmienić swoje kwalifikacje zawodowe, aby móc powrócić na rynek pracy. Renta szkoleniowa przysługuje tym, którzy są niezdolni do pracy i spełniają określone warunki dotyczące okresu składkowego i nieskładkowego. Okres ten waha się od roku do pięciu lat, w zależności od wieku, w którym pojawiła się niezdolność do pracy.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać rentę szkoleniową?

Oprócz wykazania niezdolności do pracy, kandydaci na otrzymanie renty szkoleniowej muszą posiadać odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy, który zależy od ich wieku w momencie pojawienia się niezdolności. Istnieją jednak wyjątki – na przykład, jeśli niezdolność do pracy jest wynikiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wymóg posiadania okresu składkowego i nieskładkowego nie jest konieczny.

Procedura przyznawania renty szkoleniowej

Renta szkoleniowa przyznawana jest na okres sześciu miesięcy, z możliwością przedłużenia na wniosek starosty do maksymalnie 30 miesięcy. W szczególnych przypadkach okres ten może zostać skrócony. Kluczowym dokumentem w procesie aplikacyjnym jest orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego.

Renta szkoleniowa to szansa na nowy start dla osób, które z powodu niezdolności do pracy w dotychczasowym zawodzie muszą szukać nowych ścieżek zawodowych. Umożliwia nie tylko przetrwanie finansowe w okresie szkolenia, ale także inwestycję w rozwój osobisty i zawodowy. W obliczu szybko zmieniającego się rynku pracy zdolność do adaptacji i nabywanie nowych umiejętności są kluczowe dla długoterminowej stabilności zawodowej.

Choć renta szkoleniowa z ZUS jest świadczeniem mało znanym, stanowi ona cenną pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zmuszonych do zmiany ścieżki zawodowej z powodu niezdolności do pracy. Dzięki temu wsparciu finansowemu beneficjenci mają możliwość przekwalifikowania się i zdobycia nowych, często bardziej przyszłościowych umiejętności, co zwiększa ich szanse na rynku pracy.

Jak skorzystać z renty szkoleniowej?

Aby ubiegać się o rentę szkoleniową, należy złożyć stosowny wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wraz z orzeczeniem lekarskim o celowości przekwalifikowania zawodowego. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z kryteriami kwalifikacyjnymi oraz potrzebnymi dokumentami, które są dostępne na stronie internetowej ZUS lub bezpośrednio w jego placówkach. ZUS dokładnie analizuje każdy przypadek, biorąc pod uwagę zarówno stan zdrowia wnioskodawcy, jak i jego sytuację zawodową.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki