Prof. Piotr H. Skarżyński w Zarządzie Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia

2018-11-22 13:56

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński ponownie został wybrany do Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia (ISfTeH), jednostki partnerskiej WHO, w kadencji na trzy lata 2019-2021. Będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i reprezentanta członków instytucjonalnych ISfTeH. Oficjalna inauguracja kadencji będzie miała miejsce podczas pierwszego spotkania nowo wybranego zarządu, które odbędzie się w Warszawie w dniach 18-19 lutego 2019 r.

Prof. Piotr H. Skarżyński w Zarządzie Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia
Autor: Materiały prasowe Prof. Piotr H. Skarżyński

Wybór Prof. Piotra Skarżyńskiego do Zarządu największego Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia na świecie jest dowodem uznania za wieloletnią intensywną pracę na rzecz rozwoju i promocji telemedycyny w kraju i za granicą, za zaangażowanie w rozwój pierwszej Krajowej Sieci Teleaudiologii w Polsce oraz efekty działań prowadzonych międzynarodowych badań naukowych, badań przesiewowych słuchu i e-konsultacji w Afryce i Azji.

Wraz z profesorem Piotrem H. Skarżyńskim o miejsce w Radzie Zarządu, jako przedstawiciel członków instytucjonalnych, ubiegał się prof. Krishnan Ganapathy - Prezydent Fundacji Apollo Telehealth Networking, jednego z największych podmiotów działających w branży medycznej w Indiach i pioniera w telemedycynie na świecie. O każde otwarte stanowisko mogło ubiegać się nie więcej niż dwóch kandydatów.

Pozostałe miejsca w Radzie Zarządu objęli: Andy Fischer ze Szwajcarskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia jako Przedstawiciel Krajowych Członków oraz Michele Griffith z USA jako Przedstawiciel Członków Indywidualnych.

Międzynarodowe Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia jest jednostką partnerską Światowej Organizacji Zdrowia. Misją organizacji jest promocja i wsparcie działań z dziedziny telemedycyny i e-Zdrowia, ułatwienie dostępu oraz rozpowszechnianie międzynarodowego know-how, wiedzy i doświadczeń uznanych ekspertów w tej dziedzinie na całym świecie. ISfTeH prowadzi otwarty dialog w celu wdrażania innowacyjnych i praktycznych produktów i usług z zakresu telemedycyny i e-Zdrowia, pomaga w odkrywaniu i wzmacnia już istniejące synergie między globalnymi partnerami.

ISfTeH jest organizacją parasolową dla krajowych organizacji telemedycznych i e-Zdrowia, wspiera kraje rozwijające się, pomaga w uruchomieniu nowych krajowych organizacji, wspiera krajowe i międzynarodowe grupy robocze ds. norm i przepisów dotyczących telemedycyny i e-Zdrowia, buduje sieci partnerskie, aktywnie wspiera społeczności i organizacje pozarządowe i non-profit, których działalność jest ściśle związana z wizją i misją WHO.

Polskie organizacje będące członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia to Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Narządów Zmysłów oraz Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki