Pielęgniarki mogą wypisywać recepty na leki. Sprawdź, w jakich przypadkach

2022-05-24 9:15

Kolejki do lekarzy często mogą utrudnić wizytę w celu wypisania recepty. Jednak jest na to rada. Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe opublikowało na swoim profilu na Facebooku przypomnienie o możliwościach skorzystania z pomocy pielęgniarskiej. Sprawdź, w jakim przypadku pielęgniarka może wypisać receptę.

Pielęgniarka przepisuje seniorce lek
Autor: Getty Images

Pacjenci mogą skorzystać z rozwiązania, które pozwoli na ułatwienie otrzymania recepty. Zgodnie z przepisami nie tylko lekarz może przepisywać leki. Okazuje się, że uprawnienia do wypisywania recept w określonych przypadkach mają również pielęgniarki. Lista leków, które mogą przepisać, jest długa.

Poradnik Zdrowie: czym popijać leki?

W jakim przypadku pielęgniarka może wypisać receptę?

Pielęgniarka ma prawo do wypisania recepty na większość leków wcześniej zalecanych przez lekarza. Oznacza to, że może wypisać receptę na dany lek w celu jego kontynuacji.

Pielęgniarka może więc wypisać leki na choroby:

 • układu krążenia
 • układu nerwowego
 • układu pokarmowego
 • układu endokrynnego
 • układu moczowo-płciowego
 • układu kostnego i mięśniowego
 • i wiele innych.

Należy mieć jednak na uwadze, że pielęgniarki nie mogą wypisać recepty na leki zawierające substancje bardzo silnie działające, środki odurzające oraz substancje psychotropowe.

Pielęgniarka może zbadać pacjenta i przepisać leki w celu leczenia objawowego

Okazuje się, że pielęgniarki mogą wystawić receptę nie tylko na kontynuację leku, lecz także, po wcześniejszym zbadaniu pacjenta, mają prawo samodzielnie przepisać lek w celu leczenia objawowego. Jak czytamy w infografice udostępnionej przez Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe, "w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, pielęgniarka może samodzielnie wypisać leki z niektórych grup". 

Do tych leków można zaliczyć m.in.

 • środki przeciwbólowe i uspokajające
 • antybiotyki
 • leki przeciwwymiotne
 • leki rozszerzające oskrzela
 • leki stosowanie w niedokrwistości, witaminy i preparaty diety eliminacyjnej mlekozastępczej
 • leki znieczulające miejscowo
 • płyny infuzyjne.

Z pomocy pielęgniarek mogą również skorzystać pacjenci używający środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, opatrunków specjalistycznych oraz pasów do glukometrów. Na te wyroby medyczne pielęgniarki również mogą wypisać receptę.