Opór wobec szczepień wynika z traum z dzieciństwa? Ciekawe badania

2022-02-08 12:15

Jak się okazuje na poziom zaufania do instytucji państwowych oraz systemu ochrony zdrowia ma wpływ wiele aspektów związanych z przeszłością danej jednostki. Naukowcy twierdzą, że traumy z dzieciństwa potrafią wpływać na nasze podejście do wielu aspektów, w tym także na odmowę szczepień.

zbliżenie na płaczącą dziewczynkę
Autor: Getty Images

Doświadczenie traumatycznych zdarzeń w dzieciństwie wpływa na poziom zdrowia psychicznego w dorosłym życiu. Z badań opublikowanych w czasopiśmie BMJ Open wynika, że opór wobec szczepień jest 3-krotnie wyższy u osób, które doświadczyły czterech lub więcej rodzajów traum. Nieszczęście w dzieciństwie związane z nadużywaniem alkoholu w rodzinie, porzuceniem czy agresją ma wpływ na poziom zaufania człowieka do instytucji państwowych, w tym także do systemów związanych z ochroną zdrowia. 

Naukowcy z Wielkiej Brytanii chcieli sprawdzić, jakie nastawienie do restrykcji covidowych takich jak noszenie maseczek, szczepienia przeciwko COVID czy zachowywanie dystansu mają mieszkańcy Walii. W tym celu kontaktowali się telefonicznie z ponad 6 tys. osób w okresie, gdy obostrzenia pandemiczne były największe, czyli między grudniem 2020 a marcem 2021.

Ochotnicy wypełniali kwestionariusz zawierający pytania dt. 9 różnych traum mogących wystąpić przed 18. rokiem życia. Były to: przemoc fizyczna i werbalna, wykorzystanie seksualne, doświadczenie trudnego rozstania rodziców, życie z psychicznie chorą osobą dorosłą, bycie świadkiem przemocy domowej, życie z dorosłym odsiadującym karę w więzieniu czy nadużywanie narkotyków i alkoholu. Łącznie zebrano dane od 2 285 osób.

Grupie badaczy udało się ustalić, że z badanej populacji:

  • 52 proc. respondentów nie doświadczyło traumy w dzieciństwie,
  • jedna na pięć osób doświadczyła tylko jednego typu przemocy,
  • jeden na sześciu respondentów zgłosiło doświadczenie 2-3 typów traumatycznych zdarzeń,
  • jedna na dziesięć osób doświadczyła minimum czterech (lub więcej) typów traum.

Co ważne, eksperci dostrzegli, że wraz ze wzrostem liczby traum, które dana osoba doświadczyła przed ukończeniem 18. roku życia, obniżał się poziom zaufania do brytyjskiego systemu ochrony zdrowia. Respondenci, którzy mieli niski poziom zaufania, deklarowali niechęć do noszenia maseczek, a restrykcje pandemiczne uważali za niesprawiedliwe i wymagające zniesienia. Chęć niedopuszczania obostrzeń takich jak zachowanie dystansu społecznego czy noszenie maseczek była aż 4-krotnie wyższa u osób, które doświadczyły minimum czterech rodzajów traum.

Poradnik Zdrowie: kiedy iść do psychiatry?

Specjalistom udało się ustalić, że niechęć do zaszczepienia się przeciwko SARS-Cov-2 w tej grupie osób była 3-krotnie wyższa niż u osób, które nigdy nie doświadczyły traumatycznych zdarzeń. Zaobserwowano także, że niskie zaufanie mieli w większości młodzi mężczyźni.

Zdaniem autorów przeprowadzonych badań zrozumienie przyczyn niskiego zaufania u różnych grup społecznych pomoże wypracować narzędzia, które pozwolą do nich dotrzeć, co z perspektywy nie tylko pandemii, ale także przyszłych kryzysów zdrowia publicznego jest kluczowe.