Od lipca duże zmiany w refundacji leków. „Najbliższa lista będzie bardzo obszerna”

2022-06-09 9:50

Wkrótce będą znane propozycje resortu zdrowia w zakresie refundacji, która ma wejść w życie od początku lipca 2022 roku. Resort jest w trakcie prac nad ustawą refundacyjną, ustawą o badaniach klinicznych oraz ustawą Prawo farmaceutyczne.

Leki na półkach w aptece
Autor: Getty Images

Refundacja nowych leków

Jak zapowiadał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, w skład leków refundowanych wejdą flozyny stosowane w leczeniu przewlekłej niewydolności nerek oraz leki stosowane w reumatologii.

"Pierwsza połowa tego roku była bardzo dobra, jest lepsza niż wszystkie połowy w poprzednich latach. Najbliższa lista refundacyjna też będzie bardzo obszerna. Przygotowujemy się do wydania ostatnich decyzji refundacyjnych i będzie wiele nowych terapii" - powiedział Miłkowski.

"Poszliśmy bardzo mocno w końcówkę refundacji flozyn we wszystkich wskazaniach, które do tej pory miały choroby przewlekłe" - dodał.

Od maja 2022 roku refundowane są także flozyny w przewlekłej niewydolności serca. Dzięki temu łatwiej było podjąć decyzję o refundacji flozyn w przewlekłej niewydolności nerek, które mają być finansowane od lipca 2022 roku.

"Czekamy jeszcze na jeden lek, który od dosyć dawna jest na rynku w Polsce, nie był dotychczas refundowany. Być może uda nam się z firmą uzgodnić warunki objęcia refundacją w przewlekłej niewydolności serca. Tak, by pacjenci w mniejszym zakresie korzystali z hospitalizacji i mogli być leczeni w trybie ambulatoryjnym" - zapowiedział wiceminister.

"Na dziś mniej się już obawiamy przekroczenia budżetu, gdyż mając ustaloną stosunkowo niewielką cenę, widzimy bardzo dużą zasadność finansowania tych leków, nawet w takich dużych populacjach, jak w przypadku przewlekłej niewydolności serca" – tłumaczy.

Sprawdź, jak dbać o nerki

Zmiany w reumatologii

Minister zapowiada również zmiany w liście refundacyjnej dotyczące reumatologii. Zmiany mają dotyczyć nie tylko leków, lecz także organizacji systemu: wycen i diagnozowania pacjentów w oddziałach reumatologicznych i poradniach reumatologicznych. Wszystko po to, by jak najwięcej świadczeń było realizowanych w trybie ambulatoryjnym. Realizowany ma również być pilotaż związany z diagnostyką pacjentów.

"Będą zmiany w zakresie reumatologii. Zajęliśmy się różnymi wskazaniami i będą one widoczne na lipcowej liście refundacyjnej. Te wskazania zostaną bardzo mocno poszerzone i w tym zakresie wszystko istotne, co powinno się znaleźć w refundacji, będzie nią objęte" - mówił wiceminister.

Doprowadzone do końca mają również zostać wcześniej rozpoczęte nowelizacje ustaw.

"Kończymy prace przed przekazaniem na dalsze etapy ustawy refundacyjnej. Wraz z URPL pracujemy nad ustawą o badaniach klinicznych i dostępem do leków sierocych, które nie mają jeszcze rejestracji, na zasadach wczesnego dostępu. Będą również zmiany prawa farmaceutycznego, w tym pionizacji inspekcji farmaceutycznej" - wymieniał Miłkowski.

Podsumowanie dotychczasowej pracy Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia

Wiceminister zdrowia podsmumował również prace refundacyjne poprzednich lat:

"Od 2019 roku zostało przyjętych dużo nowych refundacji. Od tego czasu refundujemy 206 nowych rozszerzonych wskazań. Szczególnie przełomowym był 2021 rok, kiedy zostało wdrożonych zdecydowanie najwięcej nowych terapii i wskazań: 68, z tego 32 dotyczyły onkologii" - mówił Maciej Miłkowski.

Wiceminister zwrócił również uwagę na rozwój leczenia chorób rzadkich oraz problem z refundacją leków niezbędnych do terapii tych chorób. Wszelkie utrudnienia związane były z dużymi kosztami oferowanymi przez fundusze inwestycyjne, które, zdaniem Miłkowskiego, nastawione są na zysk.

"Widzimy to w lekach o wysokiej innowacyjności. Ich ceny są bardzo często tak zaporowe, że trudno jest uzgodnić jakiekolwiek warunki. A jednocześnie w tych technologiach innowacyjnych, gdzie warunkiem jest osiągnięcie efektu klinicznego, wiele firm obawia się, że ich lek nie osiągnie efektywności jak w badaniach klinicznych" - tłumaczył.