Nowy rok szkolny: kiedy nauka stacjonarna a kiedy zdalna? NOWE WYTYCZNE

2020-08-31 7:51

Mimo że nowy rok szkolny uczniowie powitają w szkołach, to jednak władze nie wykluczają możliwości nauki zdalnej – wszystko jednak zależy od sytuacji. Warto wiedzieć, w jakich przypadkach nauka będzie odbywała się stacjonarnie, a w jakich wprowadzony będzie hybrydowy lub zdalny model nauczania – i kto o tym zadecyduje.

szkoła
Autor: Getty Images

Na te informacje czekali nie tylko nauczyciele, ale i wiele osób, które mają kontakt z dziećmi w wieku szkolnym. Wytyczne, przedstawione przez ministra edukacji precyzują, w jakich przypadkach możliwa będzie edukacja zdalna. Zgodnie z nimi dyrektor szkoły, by wprowadzić edukację hybrydową lub w pełni zdalną, będzie musiał uzyskać zgodę organu prowadzącego, a także pozytywną opinię powiatowego inspektora sanitarnego.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, przy wydawaniu opinii inspektorzy sanitarni będą brać pod uwagę kryteria epidemiologiczne, czyli przede wszystkim wystąpienie u ucznia lub pracownika szkoły objawów charakterystycznych dla COVID-19 (gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku o nagłym początku) oraz bliski kontakt (w okresie 14 dni) ucznia lub pracownika szkoły z osobą, u której potwierdzono zakażenie.

Istotna będzie też liczba przypadków COVID-19 w szkole, rodzaj szkoły (podstawowa, średnia, integracyjna czy specjalna), zagęszczenie ludzi na danym terenie, warunki organizacyjne i architektoniczne szkoły (mała czy duża szkoła, stan wentylacji, czy dane klasy miały ze sobą styczność).

Inspektorzy sanitarni w przypadku wystąpienia zakażenia w szkole będą postępować wg jednego z pięciu schematów. Pierwszy z nich zakłada sytuację, kiedy u jednego ucznia zostanie potwierdzone zakażenie koronawirusem. Taki uczeń będzie wówczas podlegać izolacji. Po dochodzeniu epidemiologicznym inspektor sanitarny zdecyduje, jak duża grupa osób zostanie objęta kwarantanną. Jeśli objęci kwarantanną nauczyciele będą czuli się dobrze, mogą wyrazić zgodę na pracę zdalną w trakcie kwarantanny. Uczniowie na kwarantannie będą uczyć się zdalnie, reszta szkoły - stacjonarnie.

Drugi schemat postępowania dotyczy sytuacji, gdy dojdzie do kilku przypadków zakażeń w klasach na tym samym piętrze. Wówczas osoby zakażone są poddawane izolacji, a inspekcja sanitarna wskazuje pozostałe osoby, które powinny odbyć kwarantannę (np. inne klasy z tego piętra). Również w tym przypadku uczniowie będą kształcić się zdalnie, a nauczyciele przebywający na kwarantannie – jeżeli czują się dobrze – mogą pracować zdalnie, o ile wyrażą na to zgodę.

Trzecia sytuacja dotyczy postępowania w razie zakażenia koronawirusem nauczyciela, który uczył w kilku klasach. Wtedy zakażony nauczyciel jest izolowany, a osoby, które miały z nim kontakt są poddane kwarantannie. "Nauczyciele, którzy dobrze się czują na kwarantannie, mogą pracować, uczniowie, którzy podlegają kwarantannie uczestniczą w kształceniu zdalnym" – poinformował ma konferencji prasowej Piontkowski.

Czwarty schemat postępowania dotyczy podejrzenia zakażenia koronawirusem uczniów kilku klas i pracowników szkoły. "Wówczas oczywiście izolacja osób zakażonych, po postępowaniu epidemiologicznym, wskazaniu kręgu osób, które powinny podlegać kwarantannie, one udają się na kwarantannę. Ponieważ w takim wypadku prawdopodobnie większość uczniów w szkole może być podejrzewana o zarażenie wirusem – cała szkoła przechodzi na zdalny tryb nauczania" – przekazał szef MEN.

I sytuacja piąta: nauczyciel, który ma kontakt z pozostałymi nauczycielami. "Oczywiście znowu na początku izolacja tego nauczyciela oraz wyselekcjonowanie osób, które miały z nim kontakt. Jeżeli nauczyciel, który jest na kwarantannie, dobrze się czuje, może pracować. Szkoła przechodzi w tryb nauczania zdalnego" – mówił minister.

Minister edukacji kilkukrotnie podkreślał, że przejście na edukację hybrydową lub zdalną powinno trwać tyle, ile trwa kwarantanna. Informował też, że w powiatach objętych tzw. strefą żółtą i czerwoną (gdzie jest zwiększona liczba zakażeń) nie będzie automatycznego przechodzenia na naukę zdalną, choć szkoły mogą i powinny wprowadzać tam dodatkowe obostrzenia.

Mimo, że decyzje o funkcjonowaniu szkół mają zapadać lokalnie, minister będzie mógł – w razie potrzeby, po konsultacji z ministrem zdrowia i GIS - zawiesić zajęcia stacjonarne na większym obszarze, np. w jednym lub kilku województwach lub w całym kraju.

W związku z powrotem do szkół POD TYM LINKIEM znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

ŹRÓDŁO: PAP

Sławomir Broniarz, prezes ZNP: Frustracja nauczycieli narasta, możliwy strajk [Super Raport]
Sonda
Jesteś za nauką stacjonarną, zdalną, czy hybrydową?