Nowe badanie zaskakuje. Mężczyźni bardziej narażeni na skutki niebezpiecznej choroby

2024-05-17 13:21

Cukrzyca to przewlekła choroba metaboliczna, która wynika z zaburzeń wydzielania lub działania insuliny. Niesie ona za sobą bardzo wiele dotkliwych skutków. Według nowego badania mężczyźni są o wiele bardziej narażeni na ryzyko ich wystąpienia niż kobiety.

Nowe badanie zaskakuje. Mężczyźni bardziej narażeni na skutki niebezpiecznej choroby
Autor: fot. Getty Images Nowe badanie zaskakuje. Mężczyźni bardziej narażeni na skutki niebezpiecznej choroby

Powikłania związane z cukrzycą. Naukowcy przeprowadzili badania

Według długoterminowej analizy, która pojawiła się w czasopiśmie Journal of Epidemiology & Community Health, mężczyźni są bardziej niż kobiety narażeni na pojawienie się skutków cukrzycy, zarówno typu 1, jak i 2. Wyniki jasno obrazują, że u mężczyzn jest znacznie wyższe ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, powikłań związanych z nerkami, stopami i nogami, oraz retinopatii cukrzycowej. Co więcej, długość ich choroby nie ma żadnego znaczenia. Naukowcy zaznaczają jednak, że częstotliwość występowania cukrzycy na świecie jest podobna wśród kobiet i mężczyzn. Według ich przewidywań, do 2045 roku aż 783 miliony osób będą się zmagać z tą chorobą.

Aby dokładniej zbadać kwestę występowania powikłań cukrzycowych, naukowcy wykorzystali odpowiedzi z ankiety australijskiego badania, w którym wzięło udział przeszło 267 tysięcy osób powyżej 45. roku życia. Ich odpowiedzi zostały dokładnie przeanalizowane i porównane z ich dokumentacją medyczną. U 25 713 osób chorujących na cukrzycę typu 1 lub 2 monitorowano rozwój głównych powikłań związanych z tą chorobą. Wśród nich znajdziemy: choroby układu krążenia, problemy z oczami, problemy z nogami/stopami oraz problemy z nerkami. Ponad połowę tej grupy stanowili mężczyźni - większość z nich chorowała na nadwagę i była po chorobie serca.

Poradnik Zdrowie: Żyję z Cukrzycą

Co mówią badania? Mężczyźni bardziej narażeni

Według badania przeprowadzonego przez naukowców u mężczyzn częściej występowały powikłania związane z cukrzycą. Co więcej, byli oni bardziej narażeni na samo ryzyko wystąpienia tych powikłań. W średnim okresie monitorowania, które wyniosło 10 lat i po uwzględnieniu wieku u 44 proc., mężczyzn wystąpiły powikłania związane z chorobą sercowo-naczyniową, u 57 proc. powikłania związane z oczami, u 25 proc. pojawiły się problemy z nogami/stopami, a u 35 proc. z nerkami. Jeśli chodzi o kobiety, to te powikłania wynosiły odpowiednio 31 proc., 61 proc., 18 proc. i 25 proc.

Podsumowując wnioski, mężczyźni byli o 51 proc. bardziej podatni na choroby układu krążenia niż kobiety i o 47 proc. bardziej narażeni na powikłania dotyczące stóp i nóg. Chociaż częstość powikłań rosła wraz z liczbą lat przeżytych z cukrzycą zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet, utrzymywała się różnica w częstości powikłań ze względu na płeć. Według naukowców jest to spowodowane tym, ze mężczyźni rzadziej wprowadzają zmiany w stylu życia, nie przyjmują regularnie leków zapobiegawczych i nie poddają się badaniom lekarskim w celu zmniejszenia ryzyka.

Zaznaczamy jednak, że było to badanie obserwacyjne i nie można wyciągać jednoznacznych wniosków na temat czynników przyczynowych. Brak był dostępnych informacji na temat potencjalnie wpływających czynników jak: leki przeciwcukrzycowe, kontrola poziomu glukozy, tłuszczu we krwi oraz ciśnienia.

Sonda
Znasz kogoś, kto choruje na cukrzycę?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki