Nawet 30 dni. Tyle ma trwać izolacja przy zakażeniu małpią ospą - zdecydowało MZ

2022-08-08 9:25

5 sierpnia w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych dotyczącą obowiązku hospitalizacji. Rozporządzenie ma na celu wprowadzenie zmian w zakresie izolacji osób zakażonych małpią ospą lub osób podejrzanych o zakażenie.

Kobieta w czasie izolacji
Autor: Getty Images

Ile ma trwać izolacja z powodu zakażenia małpią ospą?

Izolacja w warunkach domowych z powodu zakażenia wirusem małpiej ospy ma trwać 14 dni w przypadku, gdy pacjent nie wykazuje żadnych objawów. Natomiast przy wystąpieniu objawów czas izolacji wynosi 21 dni.

W przypadku wystąpienia objawów małpiej ospy, lekarz może zadecydować o wydłużeniu okresu izolacji do 30 dni. Przepisy te weszły w życie z dniem 6 sierpnia.

"W rozporządzeniu wprowadza się zmiany, których celem jest objęcie obowiązkiem izolacji w warunkach domowych osób zakażonych lub chorych oraz podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią wraz z dookreśleniem czasu trwania izolacji w warunkach domowych, wskazań do zakończenia tej izolacji od dnia wystąpienia objawów w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi, nadanie uprawnienia dla lekarza i felczera sprawującego opiekę nad pacjentem do przedłużenia okresu tej izolacji, w przypadku nieustąpienia objawów klinicznych, oraz okresu granicznego dla przedłużenia okresu trwania tej izolacji" - czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

W celu ochrony naszego kraju przed rozprzestrzenianiem się wirusa małpiej ospy, "rozporządzenie obejmuje obowiązkiem izolacji w warunkach domowych osoby chore na ospę małpią do czasu ustania ich zakaźności".

Poradnik Zdrowie: choroby zakaźne

Kiedy izolacja jest obowiązkową?

Izolację w warunkach domowych muszą odbyć osoby, których lekarz lub felczer nie zdecydował o obowiązkowej hospitalizacji.

"O zakończeniu izolacji w warunkach domowych postanawia lekarz lub felczer po odbyciu konsultacji z pacjentem, w tym w formie teleporady, nie wcześniej niż w 21 dobie odbywania tej izolacji, a jeżeli pacjent nie ma objawów choroby – nie wcześniej niż w 14 dobie. W przypadku pacjentów z objawami choroby ospy małpiej, lekarz lub felczer może postanowić o przedłużeniu okresu izolacji w warunkach domowych do 30 dni" - mówi rozporządzenie.

Osoby, które w trakcie hospitalizacji nie wykazują objawów zakażenia, nie muszą przechodzić dodatkowej izolacji, gdyz czas hospitalizacji wlicza się w okres jej trwania.

"Okres hospitalizacji osób odbywających w dniu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia obowiązkową hospitalizację z powodu zakażenia lub chorych oraz podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią w przypadku skierowania na obowiązkową izolację w warunkach domowych zaliczać się będzie do okresu wymaganej izolacji w warunkach domowych" - podkreślono w przepisach.