Masz niekorzystne wyniki ciąży? To może skończyć się udarem przed 60. r.ż.

2021-12-08 14:53

Naukowcy odkryli związek pomiędzy niekorzystnymi wynikami ciąży (APO) a zwiększonym ryzykiem udaru. Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały, że kobiety, które zgłosiły historię APO, miały ponad dwukrotnie większe szanse na udar przed 60. rokiem życia, nawet po uwzględnieniu innych czynników ryzyka.

siedząca na łóżku kobieta, która wpatruje się w okno
Autor: Getty Images

Udar mózgu to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów na całym świecie. Już wcześniej wykazano, że niekorzystne wyniki ciąży takie jak m.in. nadciśnienie ciążowe czy zahamowanie wzrostu płodu wiążę się z incydentami chorób układu krążenia, w tym nadciśnienia tętniczego i udaru mózgu. Grupa ekspertów postanowiła sprawdzić korelacje pomiędzy APO a udarem mózgu.

W tym celu przeprowadzono badanie, które zostało opublikowane w czasopiśmie Journal of Women's Health.

Poradnik Zdrowie: udar mózgu - przyczyny, objawy

Respondentkami były kobiety powyżej 50. roku życia, które zgłosiły podczas początkowego wywiadu przynajmniej jeden z niekorzystnych wyników ciąży, czyli przedwczesny poród, odklejenie łożyska, urodzenie martwego dziecka, niską masę urodzeniową oraz stan przedcukrzycowy. Łącznie przeanalizowano 3 175 przypadków.

Wszystkie powikłania ciąży zostały ustalone wyłącznie na podstawie odpowiedzi na pytania. Po uwzględnieniu aspektów takich jak wiek, pochodzenie etniczne, status socjoekonomiczny, liczba urodzeń i czynników ryzyka naczyniowego okazało się, że spośród kobiet biorących udział w badaniu:

  • 7 proc. wskazało poród przedwczesny,
  • 8 proc. wskazało niską masę urodzeniową,
  • 5 proc. zgłosiło odklejenie łożyska, stan przedrzucawkowy lub urodzenie martwego dziecka.

Co więcej, łącznie 3 proc. badanej populacji zgłosiło udar mózgu po ostatniej ciąży. Udar mózgu przed 60. rokiem życia wskazało 5 proc. kobiet z APO (średni wiek w momencie przejścia udaru wynosił 49 lat) w porównaniu z 1 proc. pań bez negatywnych wyników ciąży.

39 proc. kobiet zgłosiło przynajmniej jeden niekorzystny wynik ciąży i przeszło udar mózgu przed 60. rokiem życia, a 15 proc. ochotniczek zgłosiło wystąpienie udaru kiedykolwiek. Żadna z kobiet nie zgłosiła udaru mózgu w ciągu roku po porodzie.

Grupie badaczy udało się ustalić, że kobiety, które przeszły udar były starsze i miały niższy poziom dochodów, a także zgłaszały wyższy odsetek czynników ryzyka naczyniowych schorzeń, w tym wystąpienia nadciśnienia, cukrzycy i wysokiego poziomu cholesterolu.

Analiza zawiera kilka ograniczeń. Jednym z nich jest fakt, że dane dotyczące APO i innych czynników ryzyka oraz udaru był oparty na samopisach, bez możliwości weryfikacji diagnozy za pomocą przeglądu dokumentacji medycznej lub wyjaśnienia, czy udary były krwotoczne lub niedokrwienne.

Dodatkowo wyniki mogą być obciążone gorszą pamięcią u uczestników z historią udaru mózgu w porównaniu z uczestnikami bez udaru, ponieważ pacjenci z udarem mają wysoką częstość występowania poudarowych zaburzeń poznawczych.

Autorzy analiz podkreślają, że kobiety z niekorzystnymi wynikami ciąży mają większe szanse przejść udar w średnim wieku, a w związku z tym wymagają ukierunkowanych strategii zapobiegawczych.