Marihuana zwiększa ryzyko zawału u młodych dorosłych

2021-11-16 10:35

Najnowsze badania wykazały, że coraz większa liczba osób poniżej 50. roku życia, które przyjmowały marihuanę, była później hospitalizowana z powodu zawału serca. Nowe ustalenia przedstawiono na wirtualnej konferencji "Scientific Sessions American Heart Association". Wyniki nie zostały jeszcze opublikowane w recenzowanym czasopiśmie.

Badacze zaobserwowali, że tendencja wzrostowa od 2007 do 2018 roku była najbardziej widoczna w trzech grupach: u osób w wieku od 18 do 34 lat, mężczyzn i Afroamerykanów. Chociaż statystyki jasno pokazują, że ataki serca są znacznie rzadsze u osób poniżej 50. roku życia w porównaniu ze starszymi osobami, badanie sugeruje, że ci, którzy palą marihuanę powinni być uważniej obserwowani pod kątem ewentualnych problemów z sercem.

Poradnik Zdrowie: Medyczna marihuana

Badacze przeanalizowali dane ponad 800 tys. osób na podstawie bazy danych obejmującej informacje o pacjentach hospitalizowanych. Następnie zidentyfikowali osoby w wieku od 18 do 49 lat, które trafiły do ​​szpitala z powodu zawału serca i których dokumentacja medyczna wskazywała na wcześniejszą diagnozę zaburzeń związanych z używaniem marihuany, tzn. nadmiernym, chronicznym używaniem marihuany z objawami uzależnienia, niemożności kontrolowania używania i upośledzenia funkcjonowania społecznego.

Nowa analiza wykazała, że u ​ 4,1 proc. pacjentów hospitalizowanych z powodu zawału serca odnotowano zaburzenia związane z nadużywaniem marihuany. Odsetek ten prawie się potroił z 2,4% w 2007 r. do 6,7% w 2018 r.

Autorzy badania podkreślają, że marihuana nie jest bezpieczna tylko dlatego, że jest naturalna i że może powodować skutki uboczne, a problemy z sercem mogą być jednym z nich.

Badanie miało charakter obserwacyjny, nie uwzględniało kontroli nad używaniem innych substancji, takich jak tytoń, alkohol czy kokaina, a zatem nie może służyć do wykazania bezpośredniej przyczyny. Potrzebne są dalsze, długoterminowe prace badawcze, które pozwolą doprecyzować, w jaki sposób nadużywanie marihuany jest powiązane z zawałem serca.

„Musimy ustalić, czy konopie indyjskie są czynnikiem ryzyka chorób serca, szczególnie u młodszych dorosłych” – powiedział Robert Page, profesor farmacji na University of Colorado.